Novela nařízení vlády ohledně investičních pobídek v oblasti strategických investičních akcí

Publikováno:
21. prosinec 2021
Autor:
  • Petr Němec
  • Martin Hahn

V září jsme vás informovali o vládním návrhu změny nařízení vlády ohledně investičních pobídek v oblasti strategických investičních akcí. Tato novela byla v první polovině prosince publikována ve Sbírce zákonů.

Novela umožní rychlejší a přímou podporu podnikatelů a otevře možnosti zejména pro menší technologické start-upy. 
Novela přináší následující tři zásadní změny v oblasti strategických investičních akcí:

  • navýšení limitů podpory na 20 % způsobilých nákladů bez explicitně stanoveného hodnotového stropu pro kraje Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký;
  • úprava výše investice na 2 mld. Kč (alespoň 1 mld. Kč do strojního zařízení) a počtu nových pracovních míst na 250 pro strategické investiční akce ve výrobě,
  • rozšíření okruhu strategických investičních akcí ve výrobě – nově bez ohledu na limity uvedené v předchozích bodech budou v rámci strategické investiční akce ve výrobě podpořeny investice zaměřené na vybraná odvětví zpracovatelského průmyslu s vysokou technologickou náročností.

Účinnost novely je od 1. 1. 2022., přičemž pro veškerá v té době neukončená řízení se použije původní právní úprava.

Autor: Petr Němec, Martin Hahn