Datové schránky pro každého

Publikováno:
15. listopad 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic

S účinností od 1. 1. 2022 nabude účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která značně rozšiřuje využití soukromých datových zpráv. Ty bude nově možné automaticky zasílat všem fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám i právnickým osobám. Pouze fyzické osoby nepodnikající pak budou mít možnost přijímání těchto zpráv vypnout. Významné je rovněž, že i u těchto soukromých zpráv bude platit fikce doručení, jako v případě datových zpráv od veřejných subjektů.

Zmíněná novela rovněž s účinností od 1. 1. 2023 zavádí automatické zřízení datové schránky všem podnikajícím i nepodnikajícím fyzickým osobám. V případě později jmenovaných však až poté, co poprvé použijí prostředek pro elektronickou identifikaci (například bankovní identita). Fyzické osoby nepodnikající, kterým byl zřízena datová schránka automaticky, však budou moci poté požádat o její znepřístupnění.

Autor: Grant Thornton Czech Republic