Zúžení povinných subjektů EET?

Skupina poslanců  předložila sněmovně 26. 6. 2018 návrh zákona, jež zužuje okruh subjektů, pro které má platit povinnost EET, tak, aby adresáty stanovovaných povinností byly pouze osoby s dostatečně vysokou hranicí obratu. Konkrétně je navrhováno, aby subjektem evidence tržeb byly jen ty osoby, které jsou poplatníky daně z příjmů (právnických, nebo fyzických osob), pokud jsou plátcem DPH. 

Návrh byl předložen několik týdnů poté, co Sněmovna zamítla obdobný návrh, který podepsalo sedm desítek poslanců z pětice poslaneckých klubů. Předchozí návrh hovořil o registrovaných plátcích DPH, na což poukazovala ve svém předešlém zamítavém stanovisku vláda. Podle vlády by se tak mohli EET vyhnout ti podnikatelé, kteří by plátci DPH měli být, ale neregistrovali se. Poslanci tak na tuto výtku vlády reagovali.  

O novém návrhu jednala vláda 24. 7. 2018 a přijala nesouhlasné stanovisko. Dle názoru vlády by omezení okruhu subjektů na plátce DPH bylo kontraproduktivní, jelikož povinná registrace k DPH při dosažení hranice obratu 1 mil. Kč ročně je často obcházena právě vykazováním nižších tržeb. 

O návrhu novely nicméně bude rozhodovat ještě Poslanecká sněmovna. 

Šárka Veselá

Autor: Fučík & partneři