Vydávání apostil – nově u Notářské komory

Publikováno:
20. září 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic

Od 1.10.2021 přechází agenda ověřování veřejných listin vydaných či ověřených notáři na Notářskou komoru ČR. Tzv. apostilní doložku tak bude možné získat nejen v sídle Komory, ale také na všech jejích regionálních pracovištích, a to v Praze, Ústí nad Labem, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Brně a Ostravě. Tuto změnu přinesla novela zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Apostilní doložku pro ostatní české veřejné listiny bude nadále zajišťovat Ministerstvo spravedlnosti.

Od 1.9.2021 také došlo ke zvýšení poplatku za vydání apostily, a to novelou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Nově tak bude za vydání apostily účtován poplatek ve výši 300,- Kč. Jeho zvýšení by ale mělo být vyváženo úsporou času a nákladů na cestování, jelikož už mnozí nebudou muset pro ověření cestovat pouze na Ministerstvo spravedlnosti do Prahy.

Kdy je apostila potřeba?

Apostilní doložka je potřebná v případech, kdy má být veřejná listina uznána v cizím státě. Účelem ověření je prokázat, že listina byla vydána nebo ověřena pravomocným orgánem ČR anebo před tímto orgánem podepsána. Samotná apostila pak ověřuje pravost razítka a podpisu na listině.

Apostila nebo superlegalizace?

Složitější superlegalizace neboli také vyšší ověření se uplatní u listin, které mají být uznány ve státech, které nejsou smluvními stranami Haagské úmluvy o apostile. Nejprve musí být listina ověřena ústředním orgánem, nadřízeným orgánu, který listinu vydal (příslušné ministerstvo). Poté je třeba listinu opatřit osvědčením od konzulárního odboru Ministerstva zahraničních věcí a poslední osvědčení je třeba získat od zastupitelského úřadu státu, ve kterém bude listina použita. Smluvní stranou Úmluvy není např. Čína, Kanada nebo Spojené arabské emiráty.

Autor: Grant Thornton Czech Republic