Ochrana spotřebitele ve světle návrhu Ministerstva průmyslu a obchodu

Publikováno:
31. květen 2022

Cílem návrhu je zajistit, aby spotřebitelé byli při nákupech v on-line prostředí lépe chráněni před nekalými obchodními praktikami některých prodejců. Náš návrh jim zajistí dostatek informací, aby se mohli lépe orientovat a byli méně zranitelní vůči snahám o manipulace.“ představil ministr Josef Síkela návrh, jehož primárním účelem je implementace evropských předpisů do tuzemského práva.

Novelizován má být především zákon o ochraně spotřebitele, ale v několika ustanoveních i občanský zákoník. Nově bude například platit povinnost obchodníka u produktů ve slevě uvádět cenu, za kterou byly poskytovány před poskytnutím slevy. Takové pravidlo efektivně zabrání dnes rozšířené praktice navyšování cen těsně před poskytnutím slevy. Cena uvedená jako původní bude muset být taková, jakou obchodník uváděl jako nejnižší v období ne kratším než 30 dnů před slevou.

Zákaz postihne i falešné spotřebitelské recenze na internetu, ty můžete znát například ze slavného stánku s šunkou a klobásami na Staroměstském náměstí.

U nevyžádaného podomního prodeje, tedy takového prodeje, který směřuje k uzavření smlouvy mimo obchodní prostory podnikatele, bude prodloužena lhůta na odstoupení od smlouvy, a to ze 14 na 30 dnů.

Návrh nad rámec požadavků kladených Evropskou Unií na právní řády členských států navíc zavádí změny pro uzavírání smluv po telefonu. Podnikatel bude muset spotřebiteli svou objednávku potvrdit i v textové podobě, pouhý telefonát nestačí. Spotřebitel pak svůj zájem musí stvrdit také písemně např. prostřednictvím e-mailu. Taková legislativní úprava napomůže nejen prevenci přímo nátlakového prodeje prostřednictvím telefonátu, jehož cílem bývají často například senioři. Problémem zůstává, že podnikatel s Vámi může telefonovat i během textového stvrzení objednávky, proces nepříjemného telefonátu se tak prodlouží a nekalá praktika nemusí nutně vymizet.

Vládní návrh zákona je prioritní a 1. čtení již je naplánováno na pořad schůze sněmovny.  Dá se proto očekávat, že jeho účinnost brzy pocítíme na vlastní kůži.

Autor: David Fabián, Veronika Odrobinová

Autor: Veronika Odrobinová, David Fabián