Právní poradenství

Vrchní soud vyložil neurčité pojmy ve vztahu k nepříznivým hospodářským výsledkům

Vrchní soud vyložil neurčité pojmy ve vztahu k nepříznivým hospodářským výsledkům

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací se v řízení vedeném pod sp. zn. 6 Cmo 333/2021 zabýval tím, že žalovaná společnost odmítla poskytnout odchodné odvolanému členu představenstva dle jeho smlouvy o výkonu funkce, a to na základě ustanovení § 61…
Nepřetržitý odpočinek v týdnu – významný rozsudek SDEU posouvá hranice

Nepřetržitý odpočinek v týdnu – významný rozsudek SDEU posouvá hranice

Rozsudek Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“) ze dne 2. března 2023, ve věci C‑477/21 vykládající články 3 a 5 Směrnice[1] a čl. 31 odst. 1 Listiny EU[2] postavil najisto, že nepřetržitý odpočinek zaměstnanců v ČR v týdnu musí činit alespoň 46 hodin,…
Rozsudek soudního dvora ohledně kolektivní smlouvy snižující odměnu zaměstnanců agentur práce oproti zaměstnancům zaměstnaným přímo uživatelem

Rozsudek soudního dvora ohledně kolektivní smlouvy snižující odměnu zaměstnanců agentur práce oproti zaměstnancům zaměstnaným přímo uživatelem

Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen „SDEU“) se ve svém rozsudku z 15. prosince 2022 zabýval problematikou kolektivních smluv snižujících odměnu zaměstnanců agentur práce oproti zaměstnancům zaměstnaným přímo u uživatele. Ve zkoumaném případě byla…
Kontrola pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků ze strany inspekce práce

Kontrola pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků ze strany inspekce práce

V uplynulém roce Státní úřad inspekce práce České republiky (dále jen „inspektorát práce“) nad rámec plánovaných kontrol zahájil přes 500 kontrol zaměřených na dodržování pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků, kteří po příchodu na naše území…
Sexuální orientace jako důvod odmítnutí uzavření smlouvy s OSVČ

Sexuální orientace jako důvod odmítnutí uzavření smlouvy s OSVČ

Polsko se pravidelně umisťuje na spodních příčkách v žebříčcích hodnocení tolerance sexuálních menšin[1]; místní i zahraniční podporovatelé LGBT komunity se pravidelně vyhrazují vůči tendencím nejen polských politiků v této oblasti. Například i v…
Nejzásadnější změny, které může přinést připravovaná novela zákoníku práce

Nejzásadnější změny, které může přinést připravovaná novela zákoníku práce

V září minulého roku jsme vás informovali o připravované novele zákoníku práce. Ta by měla především transponovat evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách,…
Shromažďování osobních údajů pod drobnohledem? SDEU má jasno!

Shromažďování osobních údajů pod drobnohledem? SDEU má jasno!

Soudní dvůr EU (SDEU) rozhodoval o předběžné otázce, která vyvstala před rakouským nejvyšším soudem (Oberster Gerichtshof) ve sporu mezi subjektem údajů, panem RW a Österreichische Post. Jádrem sporu byla žádost RW o poskytnutí informací o všech…
Zakládání s.r.o. nikdy nebylo rychlejší a levnější

Zakládání s.r.o. nikdy nebylo rychlejší a levnější

Dne 15. ledna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 416/2022 Sb. Cílem této novely několika obchodněprávních předpisů je umožnit plně elektronické zakládání obchodních společností, zejména společnosti s ručením omezeným. Novela navazuje na novelu notářského…