Právní poradenství

Postoj Rady k aktu o digitálních službách a k aktu o digitálních trzích

Postoj Rady k aktu o digitálních službách a k aktu o digitálních trzích

Rada EU dne 25.11.2021 přijala generální stanovisko k aktům o digitálních službách a digitálních trzích, které byly předloženy v roce 2020 Evropským parlamentem a navrhují mnoho regulací téměř pro všechny společnosti podnikající v internetovém…
Přímý účinek Evropské směrnice na ochranu oznamovatelů

Přímý účinek Evropské směrnice na ochranu oznamovatelů

Dne 23. října 2019 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Tato směrnice měla být členskými státy do jejich vnitrostátního práva implementována během transpoziční lhůty…
Prodloužení režimu Antivirus A a obnovení režimu Antivirus B

Prodloužení režimu Antivirus A a obnovení režimu Antivirus B

Dne 29. listopadu 2021 schválila vláda České republiky prodloužení režimu Antivirus A a obnovení režimu Antivirus B. Celkový rámec programu Antivirus byl zároveň prodloužen do 30. června 2022 – do tohoto termínu bude moci vláda prodlužovat období…
GT Talks: Novinky z diskriminace v pracovním právu

GT Talks: Novinky z diskriminace v pracovním právu

Dnešním tématem jsou novinky v judikatuře z oblasti pracovního práva. V poslední době se objevily dva zajímavé rozsudky, které řešily diskriminaci zaměstnance zaměstnavatelem. K té diskriminaci mělo dojít v případech, které na první pohled vypadají…
Přihlášení pomocí eidentity.cz mění svůj název, funkčnost se nemění

Přihlášení pomocí eidentity.cz mění svůj název, funkčnost se nemění

Od 1. prosince 2021 dojde ke změně názvu přihlášení prostřednictvím Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA). Stávající portál eidentita.cz se bude po novu nazývat Identita občana, funkčnost systému zůstává nezměněna. Změna má být dalším…
Opětovně zavedené povinné testování zaměstnanců

Opětovně zavedené povinné testování zaměstnanců

Dne 19. listopadu 2021 vláda schválila Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým opětovně zavádí povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců související s povinným pravidelným testováním zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.  …
Návrh magistrátu hlavního města Prahy ohledně regulace dočasného ubytování

Návrh magistrátu hlavního města Prahy ohledně regulace dočasného ubytování

Dne 16.11.2021 byl poslancům rozeslán návrh novely živnostenského zákona předložený Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Hlavním účelem je, aby byty a rodinné domy sloužily původnímu účelu, tedy bydlení, a nikoliv jako ubytovací zařízení. Návrh…
Evidence skutečných majitelů

Evidence skutečných majitelů

Od 1. června 2021 se potýkáme s novou právní úpravou problematiky skutečných majitelů. Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je podstatně přísnější než předchozí právní úprava a s nesplněním povinností spojuje nepříjemné sankce. Nový…