Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Zrušení karenční doby schváleno Parlamentem

Zrušení karenční doby schváleno Parlamentem

Jak jsme Vás již dříve informovali, poslanci předložili 21. února 2018 sněmovně návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení zákoníku práce a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jehož součástí…
Superhrubá mzda zahraničních pojištěnců od 2019

Superhrubá mzda zahraničních pojištěnců od 2019

Od 1. ledna 2019 začne platit poměrně významná novela zákona o dani z příjmů, která souvisí s výpočtem superhrubé mzdy. Dle současné právní úpravy jsou základem daně zaměstnance příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající pojistnému na…
Zavedení 5 týdnů dovolené

Zavedení 5 týdnů dovolené

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona novelizující ustanovení zákoníku práce, na základě kterého by mělo dojít k navýšení základní výměry dovolené z nynějších 4 týdnů na 5. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) toto celkové…
Navýšení minimální mzdy od 2019

Navýšení minimální mzdy od 2019

Dne 20. listopadu 2018 vláda rozhodla o navýšení minimální mzdy. Minimální mzda bude navýšená o 1 150 Kč, a to na částku 13 350 Kč. Jedná se tak o druhé nejvýraznější nominální navýšení od zavedení minimální mzdy v roce 1991. Zvýšení minimální mzdy…
Platby pojistného OSVČ od 2019

Platby pojistného OSVČ od 2019

Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti účinná od 1. ledna 2019 přináší několik změn týkajících se plateb pojistného OSVČ. Mění se například splatnost záloh a minimální výše pojistného na…
Strop na sociální pojištění a rozhodný příjem od 2019

Strop na sociální pojištění a rozhodný příjem od 2019

Ve Sbírce zákonů vyšlo Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní…
Přivýdělek v předčasném důchodu

Přivýdělek v předčasném důchodu

Odejdete do předčasného důchodu a budete si chtít přivydělat. Musíte platit sociální pojištění? Až do dosažení důchodového věku si můžete přivydělat pouze tolik, aby Váš výdělek nezakládal účast na důchodovém, resp. nemocenském pojištění. Můžete…
Velká novela zákoníku práce

Velká novela zákoníku práce

Účinnost novely se plánuje od poloviny roku 2019 s tím, že u některých novelizačních bodů se odkládá až od roku 2020. Není jisté, jestli budou přijaty všechny navrhované změny. O novele se rozhodovalo již před časem, i když některé změny jsou nové.…