Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Zvýšení životního a existenčního minima

Zvýšení životního a existenčního minima

Od 1. dubna 2022 schválila vláda navýšení životního a existenčního minima v reakci na současnou situaci domácností spojenou s vysokou mírou inflace a růstem cen energií. Životní a existenční minimum se zvyšuje o 10 % a bude mít dopad také i na…
Souběh výkonu funkcí a platební neschopnost zaměstnavatele dle Soudního dvora EU

Souběh výkonu funkcí a platební neschopnost zaměstnavatele dle Soudního dvora EU

Do poměrně turbulentního vývoje ohledně možnosti souběhu pracovního poměru a funkce člena statutárního orgánu zasáhl nově i Soudní dvůr EU, a to ze strany poměrně nečekané – z hlediska ochrany zaměstnanců proti platební neschopnosti zaměstnavatele.…
Aktualizovaná příručka pro nastávající rodiče

Aktualizovaná příručka pro nastávající rodiče

Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) připravila spolu s Úřadem práce (dále jen „ÚP“) aktualizovanou příručku pro nastávající rodiče, která informuje o podmínkách pro získání peněžité dávky v mateřství nebo rodičovského příspěvku.…
Valorizace kompenzací náhrad výdělku u pracovních úrazů

Valorizace kompenzací náhrad výdělku u pracovních úrazů

Dne 18. 5. 2022 vláda rozhodla o valorizaci kompenzací, které nahrazují výdělek po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání. Pro výpočet náhrad hraje roli jak průměrný výdělek, tak i výše vyplácených důchodů, z toho důvodu je nutné zvýšit průměrné…
Minimální mzda vs. nejnižší úroveň zaručené mzdy

Minimální mzda vs. nejnižší úroveň zaručené mzdy

Ne vždy je minimální mzda dostačujícím platem dle zákonných pravidel. Bohužel, ne každý zaměstnavatel je s tímto faktem obeznámen. Jakou mzdu by měl vyplácet, aby mohla být považována za přijatelnou dle zákonných podmínek? Nejnižší úroveň zaručené…
Povinnost ohlásit zaměstnání občana Ukrajiny na Úřad práce ČR

Povinnost ohlásit zaměstnání občana Ukrajiny na Úřad práce ČR

Zaměstnavatelé musí ohlásit zaměstnání občana Ukrajiny pod dočasnou ochranou. Momentálně Úřad práce ČR eviduje bez mála 36 tisíc zaměstnaných občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, nejvíce z nich pracuje v Plzeňském, Středočeském a Jihomoravském…
Změna výše průměrné ceny pohonné hmoty pro účely poskytování cestovních náhrad

Změna výše průměrné ceny pohonné hmoty pro účely poskytování cestovních náhrad

S účinností od 12.3.2022 zvedá Ministerstvo práce a sociálních věcí náhradu jízdních výdajů u elektřiny, a to  z částky 4,10 Kč na částku 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu. Změna byla publikována ve Sbírce zákonů pod č.47/2022 a mění tím platnost Vyhlášky…
Pravidelné preventivní testování ve školách a firmách skončí 18. února 2022

Pravidelné preventivní testování ve školách a firmách skončí 18. února 2022

Pravidelné testování probíhalo pravidelně od začátku letošního roku s cílem eliminovat výskyt nákazy Covid-19 v pracovních a školních kolektivech. Toto testování skončí ve školách a ve firmách 18. února 2022 na základě rozhodnutí vlády. Žáci…