Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Kontrola pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků ze strany inspekce práce

Kontrola pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků ze strany inspekce práce

V uplynulém roce Státní úřad inspekce práce České republiky (dále jen „inspektorát práce“) nad rámec plánovaných kontrol zahájil přes 500 kontrol zaměřených na dodržování pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků, kteří po příchodu na naše území…
Zákonná doba archivace mzdových listů prodloužena o 15 let

Zákonná doba archivace mzdových listů prodloužena o 15 let

Koncem roku 2022 byla pod číslem 455/2022 Sb. vyhlášena novela zákona o důchodovém pojištění, která mimo jiné zavedla s účinností od 1. 1. 2023 prodloužení zákonné lhůty pro archivaci mzdových listů zaměstnanců a dalších účetních záznamů…
Milostivé léto i pro dlužníky na daních a sociálním pojištění

Milostivé léto i pro dlužníky na daních a sociálním pojištění

Milostivé léto pro dlužníky na daních Vláda dne 25. 1. 2023 schválila návrh zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů (tzv.“ daňové milostivé léto III“), o kterém jsme vás již informovali v článku zde. Cílem návrhu je dát…
Nová sleva na pojistném má motivovat pracující důchodce

Nová sleva na pojistném má motivovat pracující důchodce

Ministerstvo práce a sociálních věci se snaží podpořit pracující seniory, kteří zároveň již pobírají starobní důchod. Chystaná změna, která je prozatím ve fázi návrhu, slibuje pracujícím důchodcům od července letošního roku slevu na pojistném na…
Nejzásadnější změny, které může přinést připravovaná novela zákoníku práce

Nejzásadnější změny, které může přinést připravovaná novela zákoníku práce

V září minulého roku jsme vás informovali o připravované novele zákoníku práce. Ta by měla především transponovat evropské směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách,…
Změna průměrné mzdy v roce 2023

Změna průměrné mzdy v roce 2023

Dne 26. září 2022 vydala Vláda ČR nařízení č. 290/2022 Sb., ve kterém stanovila pro rok 2023 novu výši průměrné mzdy, která činí 40 324 Kč. Průměrná mzda má vliv na níže uvedené odvodové povinnosti týkající se fyzických osob. Progresivní sazba daně…
Nezabavitelná částka pro rok 2023

Nezabavitelná částka pro rok 2023

Dne 14. prosince 2022 navýšila Vláda ČR svým nařízením životní a existenční minimum s účinností od 1. ledna 2023. Nově tak bylo navýšeno: životní minimum jednotlivce na částku 4 860 Kč existenční minimum osoby na částku 3 130 Kč Dále byl od 21.…
Nejčastější otázky k odškodnění za prodělání onemocnění Covid-19 jako nemoci z povolání

Nejčastější otázky k odškodnění za prodělání onemocnění Covid-19 jako nemoci z povolání

Během pandemie onemocnění covid-19 se objevila celá řada otázek s nejasnými odpověďmi. Některé z nich se týkaly právě i problematiky odškodnění za prodělání onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání. Dlouhodobě nepřehledná situace se však postupem…