Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Nevyčerpaná dovolená a co dál

Nevyčerpaná dovolená a co dál

V praxi se často stává, že někteří zaměstnanci nevyčerpají celou dovolenou v průběhu příslušného roku. Při sestavení účetní závěrky je nutné vyřešit, jak s touto nevyčerpanou dovolenou účetně a následně i daňově naložit. V poslední době je opět…
Důchodová reforma

Důchodová reforma

Od 1. ledna 2013 měla v České republice začít fungovat tzv. velká důchodová reforma, která by zavedla druhý pilíř důchodového systému, tzv. důchodové spoření, jako doplněk stávajícího prvního pilíře (tj. povinného důchodového pojištění) a třetího…
Změny v evidenci pracovní doby

Změny v evidenci pracovní doby

Na základě ustanovení § 96 zákoníku práce má zaměstnavatel výslovně uloženou povinnost evidovat pracovní dobu. Tato povinnost se od 1.1.2012 rozšířila o povinnost vyznačit počátek a konec evidované skutečnosti. Současně došlo od tohoto data i k…
Mzda, minimální mzda, zaručená mzda

Mzda, minimální mzda, zaručená mzda

Za vykonanou práci přísluší zaměstnanci mzda, plat nebo odměna z dohody za podmínek stanovených zákoníkem práce. Mzda náleží za práci zaměstnancům podnikatelských subjektů. Zaměstnancům státu, obcí, krajů, státních fondů, školských právnických osob…
Novela zákoníku práce a dovolená

Novela zákoníku práce a dovolená

Novela zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. ledna 2012, přinesla i určité změny týkající se dovolené v roce 2012. Jedná se především o legislativní úpravy v oblasti čerpání dovolené. Cílem toho článku je nastínit hlavní změny v této…
Cestovní náhrady: kapesné na zahraniční pracovní cestě

Cestovní náhrady: kapesné na zahraniční pracovní cestě

V jednom z lednových čísel FM jsme vás informovali o změnách, které od 1. 1. 2012 nastaly v oblasti cestovních náhrad vyplácených zaměstnancům v souvislosti s pracovními cestami. V dnešním článku bychom se chtěli vrátit k poměrně problematickému a…
Schwarz systém - efektivní dodavatelé či skrytí zaměstnanci

Schwarz systém - efektivní dodavatelé či skrytí zaměstnanci

Schwarz systém je fenomén, který jak to tak vypadá, straší státní pokladnu již od dob Sametové revoluce. Stát se proti fenoménu Schwarz systému snaží bojovat v nepravidelných intervalech po celou dobu fungujícího kapitalismu v České republice. Z…
Inspektoráty práce: kontrola švarcsystému přituhuje

Inspektoráty práce: kontrola švarcsystému přituhuje

Pravomoci inspekce se od začátku roku 2012 rozšířily o kontrolu dodržování zákona o zaměstnanosti, jehož poslední novelou se výrazně zpřísnily sankce za tzv. švarcsystém, to pod pokutou až 100 tis. Kč pro zaměstnance a 250 tis. Kč  – 10 mil. Kč pro…