Manažerské a transakční poradenství

Národní plán obnovy – první výzvy budou v listopadu

Národní plán obnovy – první výzvy budou v listopadu

Národní plán obnovy byl Evropskou komisí pro Českou republiku schválen dne 19.7.2021. Česká republika může čerpat cca 180 mld. Kč z evropských zdrojů pro období 2021 – 2026. Národní plán obnovy je rozdělen na 6 základních pilířů podpory: Digitální…
Zvýšení úrokových sazeb ČNB

Zvýšení úrokových sazeb ČNB

Bankovní rada ČNB s účinností od 1.10.2021 rozhodla o těchto úrokových sazbách: dvoutýdenní repo sazba zvýšena z 0,75% na 1,50 %  lombardní sazba zvýšena z 1,75% na 2,50%    diskontní sazba na 0,50 % 
Investiční pobídky jako skutečná podpora, nikoli možnost slevy na dani v budoucnu?

Investiční pobídky jako skutečná podpora, nikoli možnost slevy na dani v budoucnu?

V srpnu 2021 předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Vládě ČR Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.…
GT Talks: Vodíková mobilita - je vodík vhodná alternativa?

GT Talks: Vodíková mobilita - je vodík vhodná alternativa?

Jak bude vypadat vodíková mobilita v České republice v nejbližších letech? Stane se vodík skutečnou alternativou fosilních paliv? Svezte se s námi vodíkovým automobilem za odborníky na toto téma z různých koutů republiky. Naším expertem na vodíkovou…
Digitální továrna 2.0

Digitální továrna 2.0

Základním problémem současných průmyslových podniků je a bude zvýšení množství a rychlosti změn prostředí. Společnosti se změnami snaží minimalizovat riziko, neefektivitu a ekonomické ztráty. Riziko a chaos se prohlubuje neumělým zaváděním…
Úrokové sazby ČNB

Úrokové sazby ČNB

Bankovní rada ČNB s účinností od 6.8.2021 rozhodla o těchto úrokových sazbách: dvoutýdenní repo sazba zvýšena z 0,50% na 0,75 % (pro úroky z prodlení pro 2. pololetí 2021se použije sazba platná k 1.7.2021, tzn.0,50%) lombardní sazba zvýšena z 1,25%…
Snazší orientace v kompenzacích. Nový portál bezplatně pomůže podnikatelům

Snazší orientace v kompenzacích. Nový portál bezplatně pomůže podnikatelům

Na začátku června jsme ve spolupráci s Prahou 11 spustili portál www.czcovid.cz pro bezplatnou pomoc podnikatelům. Ti zde získají informace o aktuálních programech, které vznikly v souvislosti s pandemií koronaviru, podmínky k podání žádostí i návod…
MPSV pomůže zaměstnancům i zaměstnavatelům zasaženým tornádem prostřednictvím cíleného programu Tornádo

MPSV pomůže zaměstnancům i zaměstnavatelům zasaženým tornádem prostřednictvím cíleného programu Tornádo

Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo program Tornádo. Cílem programu je podpora zachování pracovních míst a pomoc firmám z nejvíce zasažených oblastí tornádem, tedy na Břeclavsku, Hodonínsku a v obcích Stebno a Blatno na severu Čech. V…