Manažerské a transakční poradenství

GT Talks: Energetická krize s Davidem Pirnerem

GT Talks: Energetická krize s Davidem Pirnerem

Máme za sebou naprosto výjimečné měsíce z pohledu vývoje cen energií. Jaká jsou očekávání do budoucna a poučení z toho, co nás zatím potkalo? Jsou nové ceny udržitelné a jak se vyvine evropský průmysl? Dnes vítáme v našem podcastu Davida Pirnera,…
Investiční pobídky - změna výše regionální podpory roku 2022

Investiční pobídky - změna výše regionální podpory roku 2022

Již v říjnu loňského roku jsme vás informovali o nové mapě regionální podpory platné pro období 2022 2027 schválené Evropskou komisí v červenci 2021. 15. listopadu byla schválena tato nová mapa rovněž vládou ČR, a to vydáním nařízení č. 428/2021 Sb.…
Digitální továrna

Digitální továrna

Jedním ze zásadních problémů současných průmyslových podniků je a bude zvýšení množství a rychlosti změn podnikatelského a společenského prostředí. Celé je to umocněno skutečností, že do rozhodovacích procesů vstupuje lidský faktor se svými…
ESG pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti podniků

ESG pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti podniků

ESG se postupně stává nedílnou součástí reportingových povinností společností vůči finančním institucím, investorům a regulátorům. Na základě mezinárodních zkušeností napříč sektory nabízí Grant Thornton Advisory širokou škálu služeb od implementace…
Úrokové sazby ČNB – další zvyšování

Úrokové sazby ČNB – další zvyšování

Bankovní rada ČNB s účinností od 4. 2. 2022 rozhodla o těchto úrokových sazbách: dvoutýdenní repo sazba zvýšena z 3,75% na 4,50 %  lombardní sazba zvýšena z 4,75 na 5,50 %    diskontní sazba z 2,75% na 3,50 % 
Školíme: Business Continuity Management a Cyber Security

Školíme: Business Continuity Management a Cyber Security

V průběhu roku 2021 realizoval technologický poradenský tým Grant Thornton Advisory projekt v oblasti interního vzdělávání kybernetické bezpečnosti a Business Continuity Managementu pro střední management významného klienta. Tým manažera Jakuba…
GT Talks: Business Boost s Jakubem Stuchlíkem

GT Talks: Business Boost s Jakubem Stuchlíkem

Jakub Stuchlík a jeho tým pomáhá firmám rozvíjet jejich prodejní aktivity, zvýšit obrat a marži, snížit marketingové i prodejní náklady. V dnešním podcastu vám představí, jak konkrétně pracují na projektech Business Boost. Cenotvorba, online…
O.D.P.A.D. - Optimalizace.Digitalizace.Procesy.Analýza.Doporučení – naše nová služba v odpadovém hospodářství

O.D.P.A.D. - Optimalizace.Digitalizace.Procesy.Analýza.Doporučení – naše nová služba v odpadovém hospodářství

Rok 2021 byl jedním z klíčových roků, který ovlivnil budoucí směr odpadového hospodářství v České republice. Vydáním nového zákona o odpadech 541/2021 Sb, vydáním strategického rámce cirkulární ekonomiky „Maximálně cirkulární Česko v roce 2040“ a v…