Manažerské a transakční poradenství

Balanced scorecard v praxi

Balanced scorecard v praxi

Ekonomika firmy, její řízení a plánování jejího dalšího vývoje je pro mnohé vlastníky a manažery firem velkou výzvou. Do úvahy je nutné zahrnout velké množství informací, které mnohdy ani nejdou spolehlivě odhadnout, a jsou proto odkázáni často na…
Svěřenské fondy budou mít vlastní rejstřík

Svěřenské fondy budou mít vlastní rejstřík

  V poslední době, hlavně díky ministrovi financí panu Andreji Babišovi, se u veřejnosti zvýšilo povědomí o tzv. institutu svěřenského fondu. Svěřenský fond se dostal do českého právního prostředí po rekodifikaci soukromého práva. V současné době se…
Tutorial Jaro 2017

Tutorial Jaro 2017

Letošními jarními tématy našich seminářů odstartujeme již 5. semestr vzdělávání. Snažíme se pro Vás vybírat nejen oblíbená témata, ale i taková, která vychází od našich klientů, případně z aktuálních změn a novinek. Od 16. února se můžete…
Aktuální zveřejněné výzvy operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – 2. část

Aktuální zveřejněné výzvy operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – 2. část

V minulém čísle našeho newsletteru jsme Vás informovali o aktuálních výzvách zveřejněných pod záštitou operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost („OP PIK“). Jeho hlavním cílem je zejména dosažení konkurenceschopné a udržitelné…
Aktuální zveřejněné výzvy operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – 1. část

Aktuální zveřejněné výzvy operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – 1. část

V současné době patří mezi hlavní priority Evropské unie nejen zemědělství nebo životní prostředí, ale zejména podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků, které v České republice tvoří více než 99 % trhu. Agentura pro podnikání a…
Aktuální vývoj v oblasti souběhu

Aktuální vývoj v oblasti souběhu

Kauza souběhů je dokola omílaným tématem nejen odborné veřejnosti. Jde o situaci, kdy člen statutárního orgánu uzavře se společností také pracovní smlouvu, podle které vykonává práci vedoucího zaměstnance, např. generálního ředitele, obchodního…
Nová evidence skutečných vlastníků

Nová evidence skutečných vlastníků

Jak jsme již v minulých číslech newsletteru informovali, s účinností nového Občanského zákoníku (v návaznosti na ustanovení § 120 a § 121, která obecně upravují veřejné rejstříky) byl přijat zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických…
Brexit a jeho ekonomické dopady na firmy a jednotlivce v ČR

Brexit a jeho ekonomické dopady na firmy a jednotlivce v ČR

Británie odchází z Evropské unie. Co to znamená? Nebo raději co bude znamenat? Jaké dopady má a bude mít Brexit na ekonomiku firem a podnikatelů v České republice? V jednom se shoduji s politiky ... zásadní.  Víc předpovědět neumím. Budeme společně…