Manažerské a transakční poradenství

Správný výběr zaměstnanců je klíčový pro fungování každé společnosti

Správný výběr zaměstnanců je klíčový pro fungování každé společnosti

Mít správné lidi ve správný čas na správném místě, to je pravidlo, které dodržují všechny úspěšné společnosti. Jenže v současnosti není snadné personální stabilitu ve firmách zajistit. Na HR oddělení spadá nelehký úkol. Musí toho správného kolegu…
Zahraniční stravné od 2019

Zahraniční stravné od 2019

Ve sbírce zákonů vyšla nová vyhláška Ministerstva financí, která od roku 2019 upravuje výši sazeb zahraničního stravného. V rámci EU dochází k navýšení pro Nizozemsko z 45 na 50 EUR a Polsko z 35 na 40 EUR. Níže uvádíme sazby platné od 1. ledna 2019…
Zápis skutečných majitelů společností

Zápis skutečných majitelů společností

Blíží se konec termínu pro splnění povinnosti zapsat do tzv. Evidence údajů o skutečných majitelích skutečné majitele společností. O této povinnosti jsme Vás informovali již dříve. Novela zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a…
EET a končící výjimka pro nevidomé podnikatele

EET a končící výjimka pro nevidomé podnikatele

Ke konci roku 2018 končí platnost výjimky z povinnosti vykazovat tržby v rámci režimu elektronické evidence tržeb pro podnikatele se zrakovým postižením. Podnikatelů se zrakovým postižením, kteří by měli podléhat elektronické evidenci již v první a…
Zásah do profesní mlčenlivosti v rámci polské justiční reformy

Zásah do profesní mlčenlivosti v rámci polské justiční reformy

Polská vláda v nové reformě navrhuje prolomit profesní mlčenlivost, kterou zejména disponují následující profese: advokáti, notáři, právní poradci, daňový poradci nebo lékaři, tak, že by o zproštění mlčenlivosti do budoucna nerozhodoval soud, ale…
Zvýšení rodičovského příspěvku

Zvýšení rodičovského příspěvku

Ministryně práce a sociálních věcí navrhuje od 1. července 2019 zvýšení rodičovského příspěvku,a to na děti do čtyř let věku. Současný příspěvek je ve výši 220 tisíc Kč a mělo by dojít k nárůstu na 260 tisíc Kč pro rodiče, které mají jedno dítě. Pro…
Novela zákona o offline evidenci tržeb

Novela zákona o offline evidenci tržeb

V květnu jsme informovali o připravované novele zákona o evidenci tržeb. Tato novela upravuje novinku v podobě offline evidence pro nejmenší podnikatele, kteří jsou: plátci daně z příjmů fyzických osob, nebo je poskytovatelem zdravotních služeb…
Pracovní povolení při vyslání pracovníků

Pracovní povolení při vyslání pracovníků

V  případě, že pracovníci (cizinci) provozují svou hlavní činnost v členském státě, ve kterém se nachází sídlo zaměstnavatele, a zároveň neusilují o začlenění na český pracovní trh, tak mají možnost využití tzv. dočasného vyslání pracovníků za…