Daně

Kontrolní hlášení a 5-denní lhůta pro odstranění pochybností

Kontrolní hlášení a 5-denní lhůta pro odstranění pochybností

Kontrolní hlášení je povinnost, která od počátku nového roku začne trápit jak společnosti, tak individuální podnikatele, kteří jsou plátci DPH. Nová povinnost se podle odhadů dotkne cca 550 tisíc subjektů. A aby toho nebylo málo, musí všichni plátci…
Novinky v daních z příjmů od roku 2016

Novinky v daních z příjmů od roku 2016

Jak se zdá, zákonodárci nás letos neobvykle šetřili a rok 2016 nám nepřinese žádné významné ani koncepční změny v oblasti daní z příjmů. Pár jich ale přece jen bude. O těch si řekneme v následujícím článku. U fyzických osob dojde zejména k…
Změny v oblasti DPH 2016

Změny v oblasti DPH 2016

Pro rok 2016 se chystá několik významných změn v oblasti daně z přidané hodnoty. V tomto článku bychom se chtěli věnovat těm nejpodstatnějším, a to především novince v podobě kontrolního hlášení. Dále shrneme nejpodstatnější změny v oblasti…
DPH: Nový reverse charge systém na Slovensku

DPH: Nový reverse charge systém na Slovensku

Vzhledem k tomu, že se nezadržitelně blíží konec roku, rádi bychom vás upozornili na přicházející novelu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (dále jen „Zákon o DPH“) na Slovensku. Od 1. 1. 2016 bude nutno v případě, že zahraniční…
Nejvyšší správní soud rozhodl o povaze daňového penále

Nejvyšší správní soud rozhodl o povaze daňového penále

Průlomové usnesení v otázce povahy daňového penále vydal rozšířený senát Nejvyššího správního soudu. Sedmičlenný senát se jednomyslně shodl, že penále podle § 37b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (ve znění účinném od 1. 1. 2007 do 31…
Možnost uplatnění daňové ztráty v průběhu daňové kontroly – změna v judikatuře Nejvyššího správního soudu

Možnost uplatnění daňové ztráty v průběhu daňové kontroly – změna v judikatuře Nejvyššího správního soudu

Nejvyšší správní soud se po zavedení nového daňového řádu vyjadřuje k možnosti podání dodatečného daňového přiznání v průběhu daňové kontroly a k možnosti v něm uplatnit odpočet daňové ztráty. Pro představu nastíníme situaci, kterou se uvedený…
Konference daňových poradců v Paříži

Konference daňových poradců v Paříži

Daňoví poradci z mezinárodní sítě BKR International se sešli na své pravidelné konferenci ve dnech 30. 10. – 3. 11. 2015 v Paříži. Více se dočtete na našem novém blogu http://blog.fucik.cz/2015/11/konference-danovych-poradcu-v-parizi.html
Daňová kontrola převodních cen. Na co se připravit? - 2. část

Daňová kontrola převodních cen. Na co se připravit? - 2. část

V minulém vydání newsletteru jsme se zabývali teorií převodních cen a řekli jsme si, kde může správce daně získat podněty pro případnou daňovou kontrolu. V dnešním článku se zaměříme na důkazní břemeno ohledně principu tržního odstupu a chtěli…