Daně

Sankce dle daňového řádu v roce 2015

Sankce dle daňového řádu v roce 2015

Protože výnosy plynoucí státu z výběru daní tvoří jeho hlavní příjmovou stránku, není s podivem, že si tento svůj výnos stát „pojistil“ různými druhy sankcí. Tyto sankce na nás (poplatníky nebo plátce daně) dopadají nejenom v případě, kdy daň…
Možnost uplatnění daňové ztráty v průběhu daňové kontroly – změna v judikatuře Nejvyššího správního soudu

Možnost uplatnění daňové ztráty v průběhu daňové kontroly – změna v judikatuře Nejvyššího správního soudu

Nejvyšší správní soud se po zavedení nového daňového řádu vyjadřuje k možnosti podání dodatečného daňového přiznání v průběhu daňové kontroly a k možnosti v něm uplatnit odpočet daňové ztráty. Pro představu nastíníme situaci, kterou se uvedený…
Souběh člena statutárního orgánu a obchodního ředitele opět možný?

Souběh člena statutárního orgánu a obchodního ředitele opět možný?

Nejvyšší soud ČR v letošním roce opět řešil několik kauz souběhu člena statutárního orgánu a vedoucího zaměstnance společnosti. V jednom svém rozsudku po několika letech připustil možnost souběžného výkonu funkce člena statutárního orgánu…
„Švarcsystém“ – začíná být pomalu jasno?

„Švarcsystém“ – začíná být pomalu jasno?

V posledních letech jsme se tématu „švarcsystému“ věnovali několikrát. Je to stále aktuální a diskutované téma, takže se k němu vracíme znovu - dnes očima soudců Nejvyššího správního soudu a očima judikatury Nejvyššího správního soudu. Právě díky…
Daňové podvody: Osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu dle některých závěrů NSS

Daňové podvody: Osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu dle některých závěrů NSS

Dle ustálené judikatury Evropského soudního dvora lze přiznat dodavateli osvobození při dodání zboží do jiného členského státu i v případě následného daňového podvodu a to za předpokladu, že dodavatel jednal v dobré víře a přijal veškerá rozumná…
Automatická výměna informací OECD standard a implementace do práva Evropské unie

Automatická výměna informací OECD standard a implementace do práva Evropské unie

V dubnu 2013 schválili ministři financí G20 nový globální standard v boji proti daňovým únikům – Automatickou výměnu informací (AEOI). V červnu 2014 byl tento dokument prohlášen za běžný standard a publikován v rámci OECD. V prosinci 2014 byla…
Solární panely: daňově uznatelná rezerva na likvidaci panelů

Solární panely: daňově uznatelná rezerva na likvidaci panelů

Daňově uznatelná rezerva na likvidaci panelů je v současnosti diskutovaným tématem. Rádi bychom Vás tedy v následujícím textu ve stručnosti informovali o základních pravidlech jejího uplatnění. Nejprve trochu z historie. V roce 2013 byla zákonem o…
Zdlouhavé prověřování nároku na odpočet správcem daně není zadarmo

Zdlouhavé prověřování nároku na odpočet správcem daně není zadarmo

V roce 2014 Nejvyšší správní soud (NSS) rozhodl, že následky zdlouhavého prověřování nároku na odpočet DPH ze strany správce daně, nemůže v celé míre snášet pouze daňový subjekt. V reakci na toto rozhodnutí NSS došlo k 1. lednu 2015 k novelizace…