Daně

NSS potvrdil přísné požadavky na prokázání internetové reklamy

NSS potvrdil přísné požadavky na prokázání internetové reklamy

Nejvyšší správní soud (NSS) pokračuje v trendu vysokých nároků na prokazování reklamy, což potvrzuje i aktuální rozsudek pro reklamu na internetu.  V daném rozsudku považuje soud za nezbytné, aby daňový subjekt doložil přijetí reklamy nejen…
BEPS: Globální důsledky vzorových pravidel druhého pilíře

BEPS: Globální důsledky vzorových pravidel druhého pilíře

OECD vydala velmi očekávaná vzorová pravidla druhého pilíře, která mají poskytnout rámec pro zavedení globální 15% minimální daně. Dne 20. prosince 2021 zveřejnila OECD velmi očekávaná vzorová pravidla druhého pilíře, která mají poskytnout rámec pro…
Dovoz levných pohonných hmot z Polska

Dovoz levných pohonných hmot z Polska

Polsko přijalo vládní protiinflační opatření v podobě snížení sazby DPH u pohonných hmot z 23 % na 8 %, které bude platit až do konce roku 2022. Díky tomuto výrazně klesly tamní ceny pohonných hmot. Aktuální ceny v Polsku se tak v současné době…
Jsme Daňovou firmou roku 2021

Jsme Daňovou firmou roku 2021

Již podruhé jsme se umístili v soutěži Daňová firma roku na prvním místě. Za tuto cenu vděčíme především naším zaměstnancům, kteří se na tomto úspěchu podíleli každodenním nasazením a skvělou prací. Znamená to, že jsme měli nejvyšší souhrnný obrat v…
Problémy při žádání o kompenzační bonus

Problémy při žádání o kompenzační bonus

V poslední době se začaly šířit informace o praktikách finančního úřadu při vyřizování žádostí o kompenzační bonus 2022. Komora daňových poradců vydala 24. 1. 2022 prohlášení o přístupu finanční správy k žadatelům tohoto bonusu. Z této zprávy…
Změna podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a bytu

Změna podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a bytu

Dne 6. 12. 2021 byla na webu Finanční správy zveřejněna tisková zpráva Generálního finančního ředitelství, která upozorňuje na zpřísnění podmínek počínaje zdaňovacím obdobím roku 2021 u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu nebo jednotky (bytu)…
Nová iniciativa EU namířená proti daňovým podvodům

Nová iniciativa EU namířená proti daňovým podvodům

Dne 22. prosince představila Evropská komise své další návrhy namířené proti daňovým podvodům. Jedná se o: návrh směrnice týkající se stanovení pravidel, která mají zabránit zneužívání „prázdných“ entit pro daňové účely, návrh směrnice o zajištění…
Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a přiznání k dani silniční

Termín pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí a přiznání k dani silniční

V návaznosti na pandemii Covid-19 vydalo Ministerstvo financí ČR v minulém roce rozhodnutí, kterým prominulo příslušenství daně. Poplatníkům tedy bylo umožněno podat některá přiznání v prodlouženém termínu. Prominutí se týkalo i daně z nemovitých…