Daně

Nová oznamovací povinnost DAC 7 - otázky a odpovědi

Nová oznamovací povinnost DAC 7 - otázky a odpovědi

Jak jsme vás již informovali v předchozím roce, dnem 1. 1. 2023 vstoupila v platnost novela implementující EU směrnici DAC 7 do českých zákonů (můžete si přečíst ZDE). Těsně před vánočním obdobím Finanční správa zveřejnila dokument shrnující…
NSS klepl správce daně přes prsty kvůli nepřezkoumatelné analýze v oblasti převodních cen

NSS klepl správce daně přes prsty kvůli nepřezkoumatelné analýze v oblasti převodních cen

Nejvyšší správní soud (NSS) vydal rozsudek, jímž zrušil rozhodnutí krajského soudu potvrzujícího doměření daně z titulu nedostatečné marže u daňového subjektu – smluvního výrobce, které bylo provedeno na základě správcem daně připravené, avšak z…
V EU bude od roku 2024 platit 15% minimální daň

V EU bude od roku 2024 platit 15% minimální daň

Dne 22. prosince 2021 představila Evropská komise své další návrhy namířené proti daňovým podvodům a erozi daňových základů poplatníků daně z právnických osob (Iniciativa BEPS 2.0). Jedná se o: Pilíř - návrh směrnice týkající se stanovení pravidel,…
Definitivní zrušení EET

Definitivní zrušení EET

Aktualizace z 15. 12. 2022: Senát 14. prosince 2022 schválil návrh na zrušení zákona o elektronické evidenci tržeb. Návrh zákona nyní čeká podpis prezidenta republiky a publikace ve Sbírce zákonů. Lze tedy předpokládat, že zákon nabyde účinnosti 1.…
Z judikatury: další výklad k nepeněžitému plnění u zaměstnance

Z judikatury: další výklad k nepeněžitému plnění u zaměstnance

Nejvyšší správní soud („dále jen NSS“) řešil spor v kasační stížnosti mezi právnickou osobou (dále jen „žalobce“) a ČSSZ (dále jen „žalovaná“) ve věci vyměření platebního výměru, jímž byla žalobci jakožto zaměstnavateli uložena povinnost uhradit…
Nová praxe ve vztahu k DPH u motivačních programů pro zaměstnance?

Nová praxe ve vztahu k DPH u motivačních programů pro zaměstnance?

Soudní dvůr EU jako předběžnou otázku v rámci rozsudku C-607/20 GE Aircraft Engine Services posuzoval situaci, kdy zaměstnavatel ocenil nejvýkonnější zaměstnance tím, že jim bezúplatně poskytl nakoupenou službu. Konkrétně se jednalo o nákup poukázek…
Výzkum a vývoj jako odčitatelná položka od základu daně - aktuální judikatura

Výzkum a vývoj jako odčitatelná položka od základu daně - aktuální judikatura

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje (dále též VaV) představuje položku odčitatelnou od základu daně ve smyslu § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů (dále též ZDP). Navazující ustanovení zákona o daních z příjmů pak vymezují konkrétní podmínky pro…
Kryptoměny byly poprvé řešeny na koordinačním výboru

Kryptoměny byly poprvé řešeny na koordinačním výboru

Dne 1. 12. 2022 byl na stránkách Finanční správy zveřejněn zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR (KDP ČR) ze dne 30. 11. 2022, na kterém byl uzavřen příspěvek 602/30.11.22 týkající se zdanění kryptoměn. O tom, že jsou…