Daně

Náhradní plnění staro - nové

Náhradní plnění staro - nové

Je tady další z řady elektronických evidencí, které se staly oblíbeným nástrojem státní správy. Nové povinnosti se dotýkají všech zaměstnavatelů, kteří mají více než 25 zaměstnanců. Už si zvykli, že musí platit tzv. invalidní daň (oficiálně…
Rozsudek Soudního dvora ve věci C-164/16 Mercedes-Benz Financial Services

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-164/16 Mercedes-Benz Financial Services

Evropský soudní dvůr v řízení o otázce vztahující se k výkladu Směrnice 2006/112/ES, konkrétně článku 14 odst. 2 písm. b), ujasnil, že za dodání zboží z pohledu DPH je třeba chápat i takový pronájem zboží, kdy zákazník není povinen po skončení…
Country by Country report (CbCR) - upozornění na časté chyby

Country by Country report (CbCR) - upozornění na časté chyby

Dne 7. listopadu 2017, tedy týden po uplynutí stanovené lhůty pro podání Ohlášení v rámci CbCR, zveřejnila Finanční správa na svých stránkách upozornění, ve kterém zmiňuje nejčastější chyby v Ohlášení: Ohlášení bylo podáno do datové schránky…
Mezinárodní výměna informací – nový vývoj

Mezinárodní výměna informací – nový vývoj

Uplynula už nějaká doba, co jsme se naposledy v našem newsletteru blíže podívali na automatickou výměnu informací. Od našeho posledního článku se zákonodárci podařilo implementovat Směrnici DAC 2 do českého práva a rovněž se povedla první…
Transparentnost pro daňové konzultanty: Konec daňového poradenství? 1. část

Transparentnost pro daňové konzultanty: Konec daňového poradenství? 1. část

V důsledku stále více se rozmáhajícího agresivního daňového plánování se Evropská unie s nebývalou vervou snaží chránit základy daně svých členských států, neboť je jasné, že dochází k jejich nepřiměřenému krácení. Evropská unie je toho názoru, že…
Nehmotný majetek z pohledu českých i mezinárodních účetních předpisů

Nehmotný majetek z pohledu českých i mezinárodních účetních předpisů

Nehmotná aktiva jsou pro jejich nemateriální podstatu pro účetní jednotku, potažmo účetní oddělení, často obtížněji uchopitelná než aktiva hmotná. V dnešním článku si proto nejprve shrneme základní pravidla pro identifikaci a uznání dlouhodobých…
Školení daňových poradců a psí vycházky

Školení daňových poradců a psí vycházky

Každý rok jezdím na školení daňových poradců. Na této akci se potkáváme s kolegy jednou za rok a povídáme si nejen o daních. Loni se řeč stočila na pejsky. Kolegyně byla nešťastná a naštvaná, protože zdědila ohaře po svém synovi, který se odstěhoval…
Prokazování převodních cen v rámci nadnárodní skupiny:

Prokazování převodních cen v rámci nadnárodní skupiny:

Krajský soud v Českých Budějovicích vydal rozhodnutí (10Af 5/2016, 50Af 11/2017) v souvislosti s problematikou poskytování a následného prokazování služeb v rámci nadnárodní skupiny a stanovení jejích převodních cen. Jde o sdílené služby, které jsou…