Daně

Leasing z hlediska zákona o dani z příjmů

Leasing z hlediska zákona o dani z příjmů

k právnímu stavu 1.1.2010 Leasing v posledních letech zaznamenává velkou oblibu jako finanční nástroj při pořízení majetku nejčastěji movitého. Jelikož dochází k častým legislativním změnám, přinášíme přehled stavu k 1.1.2010 v této oblasti z…
Shrnutí změn v zákoně č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů účinných pro období roku 2009

Shrnutí změn v zákoně č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů účinných pro období roku 2009

Rychle se blíží konec června a s ním také povinnost podat přiznání k dani z příjmů. Alespoň pro ty z Vás, kteří podléháte povinnému ověření účetní závěrky auditorem. Proto si ještě jednou zrekapitulujme všechny změny, které jsou účinné pro období…
Vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů

Vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů

Daň z příjmů fyzických osob – zneužití práva na uplatnění daru Daňový subjekt snížil základ daně a daň z příjmů fyzických osob o dar občanskému sdružení. Hlavním cílem sdružení byl dle jeho stanov rozvoj kultury tělesné a duševní, podpora členů ve…
Změny v orgánech daňové správy

Změny v orgánech daňové správy

Novela zákona o daních z příjmů, jejíž součástí se díky pozměňovacímu návrhu poslance Michala Doktora (ODS) stala také změna zákona o územních finančních orgánech, byla schválena Senátem. Pokud novelu podepíše prezident, bude tak připraven…
Koncem dubna má proběhnout první kolo jednání za účelem přípravy smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Koncem dubna má proběhnout první kolo jednání za účelem přípravy smlouvy o zamezení dvojího zdanění

Vzhledem ke stále se z dlouhodobého pohledu zvyšujícímu počtu mezinárodně mobilních pracovníků, čím dál častěji vyvstává otázka určování daňového rezidentství. Jak jsme již podrobně informovali v letošním Finančním managementu č. 1, daňového…
Vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů (Březen 2010)

Vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů (Březen 2010)

Na webových stránkách Ministerstva financí byly zveřejněny vybrané nálezy z kontrol finančních úřadů za měsíc březen 2010. Některé z nich Vám ve zkratce popíšeme: Daň z přidané hodnoty dvakrát uplatněný nárok na odpočet daně (pořízení nových…
Státní dluhopisy i pro fyzické osoby

Státní dluhopisy i pro fyzické osoby

Ve třetím čtení 16.4.2010 poslanci schválili a poslali do senátu zákony potřebné k vydání prvního balíku státních desetiletých dluhopisů pro fyzické osoby. Tímto krokem vzniká nová možnost pro financování státního dluhu. Státní dluhopisy pro fyzické…
Memorandum o výměně informací mezi Spolkovou Republikou Německo a Bahamským společenstvím

Memorandum o výměně informací mezi Spolkovou Republikou Německo a Bahamským společenstvím

V poslední době se do popředí zájmu jednotlivých členských států OECD dostává dohoda TIEA  (Tax Information Exchange Agreement), neboli „Dohoda o výměně informací v daňových záležitostech“. Jedná se o nástroj v boji proti přeshraničním daňovým…