Audit a účetnictví

Valná hromada schvalující účetní závěrku

Valná hromada schvalující účetní závěrku

Červen je pro většinu z nás obdobím začínajícího léta, blížících se prázdnin a dovolených. Statutární orgány společností s účetním obdobím kalendářního roku by však neměly opomenout povinnost svolání valné hromady za účelem schválení řádné účetní…
Určení kategorie nástupnické účetní jednotky

Určení kategorie nástupnické účetní jednotky

Vzhledem k  tomu, že případ kategorizace účetní jednotky při fúzi mikro účetní jednotky s malou či velkou účetní jednotkou není v zákoně o účetnictví výslovně řešen, vznesla Komora auditorů České republiky dotaz na ministerstvo financí, jak…
Konsolidovaná účetní závěrka – co nás trápí?

Konsolidovaná účetní závěrka – co nás trápí?

Od 1. ledna 2016 vstoupily v platnost nové, nižší limity pro povinné sestavení konsolidované účetní závěrky. V důsledku toho narostl počet subjektů povinně sestavujících konsolidovanou účetní závěrku, kteří se při jejím sestavování potýkají s…
Určení kategorie nástupnické účetní jednotky

Určení kategorie nástupnické účetní jednotky

Vzhledem k tomu, že případ kategorizace účetní jednotky při fúzi mikro účetní jednotky s malou či velkou účetní jednotkou není v zákoně o účetnictví výslovně řešen, vznesla Komora auditorů České republiky dotaz na ministerstvo financí, jak…
Odepisování a postupování pohledávek

Odepisování a postupování pohledávek

Pohledávky jsou zásadní oblastí pro každého podnikatele, ať už se zabývá jakoukoliv činností, a bývají také proto objektem zvýšeného zájmu. S problematickými a neuhrazenými pohledávkami po splatnosti se může setkat každá účetní jednotka. Jaký je…
Kurzový rozdíl u cizoměnových pohledávek

Kurzový rozdíl u cizoměnových pohledávek

Na jaře roku 2017 Česká národní banka ukončila kurzové intervence a kurz koruny vůči euro se začal vyvíjet dle situace na trhu. Tímto vývojem se opět uvolnilo kurzové riziko, jehož projevy mohou mít významný vliv i na účetní závěrku. Měnové resp.…
Věcná a časová souvislost výnosu z rozpuštěné opravné položky k pohledávce – náhled do judikatury

Věcná a časová souvislost výnosu z rozpuštěné opravné položky k pohledávce – náhled do judikatury

Předmětem sporu, kterým se zabýval Nejvyšší správní soud bylo, zda výnos z rozpuštění opravné položky (dříve rezervy) časově a věcně souvisí s obdobím, ve kterém k tomuto zrušení mělo v souladu s právními předpisy dojít, či s obdobím, ve kterém byla…
Jiný výsledek hospodaření minulých let

Jiný výsledek hospodaření minulých let

Výsledek hospodaření minulých let je součástí vlastního kapitálu a představuje zdroje vytvořené v minulých letech po zdanění. Jsou to prostředky, které nebyly převedeny do fondů nebo rozděleny a zůstávají k použití podle rozhodnutí vlastníka. Od…