Audit a účetnictví

Postoupení pohledávky v insolvenčním řízení – rozsudek NSS

Postoupení pohledávky v insolvenčním řízení – rozsudek NSS

V rozsudku Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) č.j. 8 Afs 54/2010 – 155 je  vysloven názor k otázce, zda lze pro krytí nákladů na postoupenou pohledávku za dlužníkem v konkursním a vyrovnávacím řízení, popř. v současné době v insolvenčním…
Deriváty, zajištění a jejich zachycení v účetnictví

Deriváty, zajištění a jejich zachycení v účetnictví

Článek se zabývá účetním zachycením derivátů a zajištění u podnikatelských subjektů účtující podle účetní osnovy pro podnikatele. Dále jsou v článku uvedeny základní informace pro jejich zdanění. Účetní předpisy Deriváty Dle § 27 zákona č. 563/1991…
Auditorské zakázky

Auditorské zakázky

Auditoři poskytují velké množství služeb. Cílem tohoto článku je podat informace o přehledu jednotlivých auditorských zakázek a výsledků, které mohou klienti od  dané zakázky očekávat. Pro klienta je vhodné mít povědomí o tom, jaké typy zakázek…
Zelená kniha

Zelená kniha

Politika v oblasti auditu: poučení z krize Evropská komise vydává tzv. zelené knihy. Jsou to dokumenty, které mají podpořit debatu a nastartovat proces konzultací na evropské úrovni k určitému tématu. Zelená kniha obvykle prezentuje široké spektrum…
Výnosy ze smluv se zákazníky – návrh nového IFRS standardu

Výnosy ze smluv se zákazníky – návrh nového IFRS standardu

V tomto článku bychom rádi informovali čtenáře o zatím nepřijatém návrhu mezinárodního účetního standardu „Výnosy ze smluv se zákazníky“ (dále také „návrh standardu“ nebo „návrh“), který byl vydán v červnu roku 2010. Návrh se týká vykazování výnosů…
Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele od roku 2011

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele od roku 2011

Na sklonku roku 2010 došlo k novelizaci zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále také „zákon o účetnictví“) a vyhlášky č. 500/2002 Sb., pro podnikatele (dále také „vyhláška“). Novely nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2011 a v následujícím článku Vás…
Postoupení souboru pohledávek – účetní a daňové souvislosti

Postoupení souboru pohledávek – účetní a daňové souvislosti

Nejenom úhradou a odpisem, ale i postoupením se může účetní jednotka vypořádat s pohledávkou. Pohledávky mohou být postoupeny také v tzv. souborech. Souborem pohledávek se rozumí jednotlivé pohledávky nakoupené od jedné osoby v jednom zdaňovacím…
Interpretace Národní účetní rady k účetnímu zachycení podmíněných investičních výdajů

Interpretace Národní účetní rady k účetnímu zachycení podmíněných investičních výdajů

Dne 15. listopadu 2010 Národní účetní rada (dále také „NÚR“) schválila interpretaci „I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů“ (dále také „interpretace“). V tomto článku bychom Vás rádi blíže seznámili s činností NÚR a s touto nově…