Audit a účetnictví

Co nového v oblasti nemovitostí resp. nemovitých věcí? – II. díl

Co nového v oblasti nemovitostí resp. nemovitých věcí? – II. díl

V minulém díle jsme se zabývali vymezením pojmu nemovitá věc a nastínili si problém scelení pozemku a stavby. Následující příspěvek bude zaměřen na nemovité věci ve světle novely zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“)…
Due Diligence – k čemu je dobré?

Due Diligence – k čemu je dobré?

Slovní spojení Due diligence pochází z amerického práva a doslovně znamená „náležitá pozornost“. V praxi znamená Due diligence proces zjišťování informací potřebných pro investiční rozhodnutí. V případě, že má společnost jakýkoliv investiční záměr,…
Jak si vybrat auditora?

Jak si vybrat auditora?

Mnoho společností v závěru roku vybírá auditora, který provede audit jejich účetní závěrky. Pokud k nim patří i Vaše společnost, je tento článek určen právě Vám. Při výběru auditora je nutné si uvědomit, že audit nepředstavuje jen povinnost…
ČÚS č. 005 - Opravné položky

ČÚS č. 005 - Opravné položky

ČÚS č. 005 stanovuje základní postupy účtování o opravných položkách za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. Účetní předpisy, kterých se ČÚS č. 005 především týká: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví: § 25 odst.…
ČÚS 003 – Odložená daň

ČÚS 003 – Odložená daň

Český účetní standard č. 003 (dále ČÚS) patří jako obecně uplatnitelný standard do skupiny ČÚS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., stanovuje základní postupy účtování o odložené dani za účelem docílení souladu při…
Nejčastější zjištění při auditu

Nejčastější zjištění při auditu

Sezóna účetních závěrek a jejich auditů je v plném proudu, proto bychom se s Vámi rádi podělili o nejčastější nedostatky, které při auditu účetních závěrek zjišťujeme. V některých případech může jít o nedostatky závažné, s vlivem na auditorský…
ČÚS č. 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih

ČÚS č. 002 – Otevírání a uzavírání účetních knih

Český účetní standard č. 002 (dále ČÚS) patří jako obecně uplatnitelný standard do skupiny ČÚS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., stanovuje postupy při otevírání a uzavírání účetních knih za účelem docílení souladu…
Účty a zásady účtování na účtech

Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 001 (dále ČÚS) patří jako obecně uplatitelný standard do skupiny ČÚS pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., a který stanovuje základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při…