Audit a účetnictví

Konsolidujete poprvé a nevíte jak na to?

Konsolidujete poprvé a nevíte jak na to?

Minule jsme se zabývali tématem, zda by se Vás mohla týkat povinnost konsolidovat od 1.1.2016. Pokud se Vás týká a hledáte odpověď na to, jak poprvé konsolidovat, čtěte dále. Konsolidovaná účetní závěrka sestavená poprvé vykazuje vedle konečných…
SPLATNÁ A ODLOŽENÁ DAŇ – 2. část

SPLATNÁ A ODLOŽENÁ DAŇ – 2. část

V rámci našeho „seriálu“ zaměřeného na jednotlivé položky rozvahy se v dnešním díle budeme zabývat našimi zkušenostmi a postřehy z praxe ohledně splatné a odložené daně z příjmů. V předchozí části našeho článku, která vyšla v čísle 6, jsme se…
Konec lhůty pro podání Kontrolního hlášení

Konec lhůty pro podání Kontrolního hlášení

Ve vysílání pořadu Ekonomika ČT24 s datem 25.2.2016 komentuje jednatel společnosti Fučík & partneři, s.r.o. Ing. Ivan Fučík stav zpracování prvního podání Kontrolního hlášení. Jak vypadají první čísla? Kde dochází k chybám a budou sankcionovány?…
Nový standard IFRS 16 Leasingy

Nový standard IFRS 16 Leasingy

V lednu 2016 vydala Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) nový standard IFRS 16, který se týká vykazování Leasingů. Vydání standardu je završením několikaleté spolupráce IASB s Radou pro standardy finančního účetnictví (FASB), která se stará…
Bankovní úvěry a výpomoci

Bankovní úvěry a výpomoci

V rámci našeho „seriálu“ zaměřeného na jednotlivé položky rozvahy se v dnešním díle budeme zabývat jednou ze složek cizích zdrojů a to jsou Bankovní úvěry a výpomoci. Cílem tohoto článku je podat čtenáři základní informace o této položce pasiv a…
IFRS okénko

IFRS okénko

Vážení čtenáři,   otevíráme pro vás novou rubriku, která se bude pravidelně věnovat problematice Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (dále jen IFRS).  Podle zákona o účetnictví (§ 19a) musí účetní jednotka, která je obchodní společností a…
Týká se Vás konsolidace od 1.1.2016?

Týká se Vás konsolidace od 1.1.2016?

Individuální účetní závěrky, které podniky běžně sestavují k rozhodnému dni, nepodávají informaci o skupině, kterou podnik spolutvoří. Vlastní-li podnik dceřinou společnost (ovládá někoho) anebo tento podnik vlastní jiná společnost (je ovládán ),…
Novela zákona o účetnictví – aneb s čím neotálejte

Novela zákona o účetnictví – aneb s čím neotálejte

V létě jsme Vám přinesli novinky, které nás čekají v souvislosti s již schválenou novelou zákona o účetnictví a schválenou novelou prováděcí vyhlášky pro podnikatele č. 500/2002 Sb. Nyní přicházíme s informacemi, na co by se účetní jednotky měly…