Publikace

Směrnice o modré kartě

Směrnice o modré kartě

Rada EU přijala 7.10.2021 směrnici o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci (tzv. směrnici o modré kartě). Tato karta zjednodušuje celkově postupy pro přijímaní…
Imigrační zdravotní poplatek v UK

Imigrační zdravotní poplatek v UK

Od 1. ledna 2021 dochází ke změnám v přístupu ke zdravotní péči pro občany z jiných členských států EU, kteří již delší čas pobývají ve Spojeném království. Nově se na občany EU a EHP vztahuje nový imigrační systém Spojeného království, díky kterému…
Schválení nových úprav IFRS

Schválení nových úprav IFRS

Evropská komise schválila použití nových úprav Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Konkrétně se jedná o standardy IAS 16 (Pozemky, budovy a zařízení), IAS 37 (Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky), IFRS 3 (Podnikové kombinace) a…
Anguilla, Dominika a Seychely byly vyřazeny z unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí

Anguilla, Dominika a Seychely byly vyřazeny z unijního seznamu nespolupracujících jurisdikcí

Rada EU rozhodla o vyřazení Anguilly, Dominiky a Seychel z unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti. Všechny tři byly dříve zařazeny na seznam, protože nesplňovaly unijní kritéria daňové transparentnosti, pokud jde o výměnu…
Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Úrok z neoprávněného jednání správce daně

Pokud správce daně v rozporu se zákonem prodlévá s předepsáním úroku z neoprávněného jednání, náleží daňovému subjektu z těchto úroků rovněž další úrok. Tento závěr vyplývá z právní věty výše uvedeného judikátu Nejvyššího správního soudu. Příběh,…
Plánovaná změna ošetřovného

Plánovaná změna ošetřovného

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) předložilo návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Navrhovaná úprava myslí na rodiče dětí, na které mimořádná opatření…
Zvláštní povinnosti členů statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace

Zvláštní povinnosti členů statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace

Novela zákona o obchodních korporacích přinesla s účinností k 1. lednu 2021 i podstatnou změnu ve věci odpovědnosti členů statutárního orgánu v případě úpadku obchodní korporace, kterou blíže představujeme v tomto článku. Před 1. lednem 2021 Ručení…
Elektronická podání vůči soudu

Elektronická podání vůči soudu

Je stále běžnější, že podání vůči soudu jsou činěna elektronicky, a to ať už pomocí datové schránky či elektronického podpisu. Jelikož elektronické podpisy jsou založené na certifikátech, které mají omezenou platnost a musí být ověřena jejich…