Publikace

Daňové milostivé léto – nová funkcionalita na mojedane.cz

Daňové milostivé léto – nová funkcionalita na mojedane.cz

Do 30. 11.2023 probíhá tzv. daňové a pojistné milostivé léto, o kterém jsme vás již informovali. Na jeho základě lze požádat o prominutí nedoplatků na příslušenství u daní a pojistného. Finanční úřady nedávno na portálu mojedane.cz spustily novou…
Z judikatury: podstatou nepeněžního plnění je kromě účelu i jeho forma

Z judikatury: podstatou nepeněžního plnění je kromě účelu i jeho forma

Nejvyšší správní soud (dále jen „NSS“) vydal rozsudek v řízení o kasační stížnosti ze dne 16. 8. 2023 s č. j. 7 Afs 33/2022-41 proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) ze dne 21. 12. 2021 s č. j. 29 Af 89/2018-68, který řešil…
NSS v zajímavém rozsudku označilo postup OFŘ za neospravedlnitelný

NSS v zajímavém rozsudku označilo postup OFŘ za neospravedlnitelný

Rádi bychom vás upozornili na zajímavý rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) č. j. 8 Afs 78/2022 - 39 ze dne 31. srpna 2023. V daném případě Odvolací finanční ředitelství (OFŘ) v průběhu řízení o odvolání žalobce proti dodatečným platebním…
Fakturace ve světle běhu promlčecí lhůty

Fakturace ve světle běhu promlčecí lhůty

Právo patří bdělým, zdůraznil velký senát Nejvyššího soudu ve svém rozhodnutí ze dne 31. května 2023, sp. zn. 31 Cdo 3125/2022, týkajícím se počátku běhu promlčecí lhůty. Skutkové okolnosti Dovolací soud se zabýval otázkou, kdy začíná běžet…
Novela zákoníku práce schválena. Na co je třeba se připravit?

Novela zákoníku práce schválena. Na co je třeba se připravit?

K legislativnímu procesu Dlouho diskutovaná novela zákoníku práce je téměř tady. Novelu zákoníku práce projednal v červenci Senát a vrátil ji s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Znovu projednání zmiňované novely proběhlo 12. 9. 2023…
Podzimní nadílka dotací pro podnikatele

Podzimní nadílka dotací pro podnikatele

Do konce letošního roku se otevře poměrně pestrá nabídka dotačních příležitostí, které budou směřovat nejen k podpoře malých a střední podniků, ale i těch velkých. Pro svou velkou firmu budete moci získat finance například na úsporu energie či…
Dorovnávací daň, česká implementace EU směrnice

Dorovnávací daň, česká implementace EU směrnice

V návaznosti na náš poslední článek z května 2023 si vás dovolujeme informovat o dalším vývoji v oblasti Pilíře 2, tzn. implementace směrnice Rady (EU) 2022/2523 ze dne 14. prosince 2022 o zajištění globální minimální úrovně zdanění velkých…
Preventivní restrukturalizace – záchrana pro podnikatele v problémech

Preventivní restrukturalizace – záchrana pro podnikatele v problémech

Podnikatelé dostanou brzy do rukou nový nástroj pro řešení svých finančních problémů. Dlouho připravovaný zákon o preventivní restrukturalizaci podepsal minulý týden prezident a zanedlouho vyjde ve Sbírce zákonů. Co to je preventivní…