Publikace

Ošetřovné se zřejmě zvýší na 80 %

Ošetřovné se zřejmě zvýší na 80 %

Poslanecká sněmovna dne 21. dubna schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové k novele zákona č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. V…
K prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu DPH zřejmě letos nedojde

K prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu DPH zřejmě letos nedojde

Usnesením vlády České republiky ze dne 20. dubna 2020 č. 434 došlo ke schválení návrhu zákona o správě daňového odpočtu v souvislosti s krizovými opatřeními a vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. Cílem…
K některým sociálním dávkám nebude dočasně třeba dokládat příjmy

K některým sociálním dávkám nebude dočasně třeba dokládat příjmy

Ti, kteří pobírají příspěvek na dítě, bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči nebudou pravděpodobně muset ve druhém a třetím čtvrtletí dokládat své příjmy a náklady na bydlení. Výše příspěvku jim bude uznána automaticky podle prvního čtvrtletí roku…
Manuál COVID-19: daňové úlevy pro OSVČ

Manuál COVID-19: daňové úlevy pro OSVČ

Vzhledem k tomu, že se v současné době objevuje stále více a více nových zákonů a rozhodnutí ke zmírnění negativních dopadů v souvislosti s COVID-19, vydáváme souhrnný dokument, ve kterém naleznete přehled nejdůležitějších aktuálně platných opatření…
Manuál COVID-19: daňové úlevy pro firmy a zaměstnavatele

Manuál COVID-19: daňové úlevy pro firmy a zaměstnavatele

Ministerstvo financí ve své snaze zmírnit ekonomické dopady související se šířením viru SARS-CoV-2 neustále zveřejňuje různá opatření, za účelem pomoci daňovým subjektům tuto situaci zvládnout. V tuto chvíli ponechme stranou úvahy, zda jsou…
Zveřejněné statistiky podaných přiznání k dani z příjmů za rok 2019

Zveřejněné statistiky podaných přiznání k dani z příjmů za rok 2019

Finanční správa zveřejnila informaci o počtu podaných přiznání k dani z příjmů za rok 2019. K 1. dubnu 2020, kdy je standardní termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 (jedná se o přiznání, která nejsou…
Aktuální opatření a úlevy v oblasti DPH

Aktuální opatření a úlevy v oblasti DPH

Osvobození dovozu ochranných pomůcek od cla a DPH Česká republika požádala Evropskou komisi o udělení výjimky po dobu stavu nouze, na základě které by bylo možné osvobodit od cla a od DPH dovoz: ochranných pomůcek (např. roušky) rozdávaných zdarma…
Osvobození od daně z přidané hodnoty a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof

Osvobození od daně z přidané hodnoty a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof

Česká republika předpokládá, že Evropská komise vyhoví žádosti podané Ministerstvem financí dne 24. března 2020 ohledně vydání rozhodnutí využít osvobození od daně z přidané hodnoty po dobu vyhlášení stavu nouze. Znamenalo by to možnost aplikovat…