Publikace

Nová příloha daňového přiznání k dani z příjmů na převodní ceny

Nová příloha daňového přiznání k dani z příjmů na převodní ceny

Převodní ceny mezi spřízněnými osobami jsou pro českou daňovou správu velkou výzvou. Jejich nastavení mnohdy významně ovlivňuje výši základu daně z příjmů daňových subjektů v České republice. Doposud převodní ceny nebyly významným tématem při…
Daňové novinky na Slovensku – třetí část

Daňové novinky na Slovensku – třetí část

V tomto čísle newsletteru jsme pro vás připravili poslední část našeho článku věnujícím se daňovým novinkám na Slovensku. Podíváme se na některá další ustanovení zákona o dani z příjmů a dále se podíváme, jaké změny nastanou v souvislosti s novelou…
Novinky ve mzdové účtárně 2015

Novinky ve mzdové účtárně 2015

Rok 2014 je za námi a s počátkem roku 2015 se nám již začínají projevovat legislativní změny účinné od 1. 1. 2015. Ráda bych vás seznámila s nejpodstatnějšími novinkami zasahujícími do mzdového účetnictví v  podnikatelské sféře. Zvýšení minimální…
V roce 2015 se použití režimu přenesení daňové povinnosti DPH rozšíří o dva nové tzv. dočasné režimy

V roce 2015 se použití režimu přenesení daňové povinnosti DPH rozšíří o dva nové tzv. dočasné režimy

Prezident České republiky 22. prosince 2014 podepsal novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která v souvislosti s bojem proti daňovým únikům mimo jiné rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge). V rámci tohoto režimu při…
Informační povinnost účetních jednotek

Informační povinnost účetních jednotek

V průběhu existence společnosti nastává řada událostí, o kterých je povinna informovat své vlastníky, banky, odběratele, dodavatele, veřejnost. Přestože je informační povinnost účetním jednotkám uložena různými právními předpisy, mnoho společností…
Změna právní formy a běh časového testu pro osvobození příjmů z prodeje akcií

Změna právní formy a běh časového testu pro osvobození příjmů z prodeje akcií

Pro zjednodušení v následujícím textu nepředpokládáme, že by obchodní podíl či akcie byly součástí obchodního majetku poplatníka. Do konce roku 2013 stanovoval zákon o daních z příjmů pro osvobození příjmu fyzických osob z prodeje akcií dva časové…
Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015

Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015

V průběhu minulého roku nedošlo k žádné legislativní změně v zákoně o dani z nemovitých věcí, proto je do 2. 2. 2015 povinen podat daňové přiznání pouze ten, u koho došlo ke změnám u jeho nemovitých věcí - nejčastěji nákupu, prodeji nebo v důsledku…
Daňové přiznání již jen elektronicky

Daňové přiznání již jen elektronicky

Konec éry papírových daňových přiznání? Internet i další média zaplavily informace o tom, že daňová přiznání a další podání je od ledna letošního roku nutné činit pouze elektronicky. Je to tak ale ve všech případech? Kterých podání se to skutečně…