Novinky

EET přinese více peněz, než byl původní odhad

EET přinese více peněz, než byl původní odhad

Ministerstvo financí aktualizovalo Konvergenční program ČR, který má k dispozici ČTK. Z aktualizované verze vyplývá, že díky EET se za rok 2017 a 2018 inkasuje do státní kasy více, a to zhruba až o 22,6 mld. Kč. Díky EET by se mělo více inkasovat na…
Venkovské spolky a EET

Venkovské spolky a EET

Dne 20. dubna 2017 proběhla v Praze konference Ministerstva financí na téma „Venkovské spolky a EET“. Cílem této konference bylo na konkrétních případech ukázat, že se venkovským spolkům elektronická evidence tržeb v drtivé většině vyhne. V zákoně…
Účetnictví z druhé strany

Účetnictví z druhé strany

Petra Vaněčková z Fučík & partneři se jako zúčastnila třetího ročníku konference, kterou 26. dubna 2017 pořádal Klub přátel účetnictví. Motto letošního ročníku znělo: Účetnictví z druhé strany aneb kriminalita, falšování a účetní skandály. Petra…
Nespolehlivý zaměstnavatel

Nespolehlivý zaměstnavatel

Poslanci schválili novelu cizineckého zákona a předali ji k jednání do senátu. Na základě novely by podniky označené statusem nespolehlivý zaměstnavatel nemohli zaměstnávat cizince. Tuto novelu napadla hospodářská komora a vyzvala senátory, aby…
Otcovská dovolená

Otcovská dovolená

Ve středu 19.4. byla v Senátu schválena novela zákona o nemocenském pojištění, která, mimo jiné, zavádí novou dávku - otcovskou dovolenou.  Nárok na otcovskou dovolenou by měli muži, kteří si platí nemocenské pojištění a kteří jsou v matrice uvedeni…
Osvobození od daně v novostavbách

Osvobození od daně v novostavbách

Od daně z nabytí nemovitých věcí je v současné době osvobozeno dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v případě nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě první úplatné nabytí vlastnického…
Interpretace Národní účetní rady pro Vaši praxi

Interpretace Národní účetní rady pro Vaši praxi

Národní účetní rada (NUR) je nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování.Hlavním posláním je spolupráce s ministerstvem financí, dalšími…
Připravovaná novela Daňového řádu

Připravovaná novela Daňového řádu

V souvislosti se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), je připravovaná novela daňového řádu, jejímž cílem je poskytnout příslušnému správci…