Novinky

Senát vrátil sněmovně balíček novel daňových zákonů

Senát vrátil sněmovně balíček novel daňových zákonů

Balíček novel daňových zákonů, o kterých jsme Vás již dříve podrobněji informovali, byl vrácen Poslanecké sněmovně Senátem, a to z důvodů úprav týkajících se DPH. Senát navrhuje změny spočívající v osvobození pozemků, které tvoří funkční celek se…
Neziskové organizace a EET

Neziskové organizace a EET

Finanční správa vydala sborník typických příkladů, vysvětlující základní pravidla pro neziskové organizace, kterým může vzniknout povinnost elektronické evidence tržeb. EET se neziskových subjektů netýká v případě, pokud v rámci své vedlejší…
Oznámení o osvobozených příjmech

Oznámení o osvobozených příjmech

Od 1.1.2015 mají poplatníci novou oznamovací povinnost, která se týká osvobozených příjmů vyšších než 5 mil. Kč. Příjmy se posuzují jednotlivě. Oznámení o osvobozených příjmech se podává na nepovinném tiskopisu, lhůta pro jeho podání správci daně je…
Formulář DPH

Formulář DPH

Každého plátce DPH zajímá zejména to, kolik bude muset státu na DPH odvést a kolik DPH si bude moci odečíst. Plátci by však měli stejnou péči, s jakou přistupují k vyčíslení své daňové povinnosti, věnovat také kontrole dokladů, které vystavují, nebo…
Novela daňového řádu v souvislosti s přístupem daňových orgánů k informacím pro boj proti praní špinavých peněz

Novela daňového řádu v souvislosti s přístupem daňových orgánů k informacím pro boj proti praní špinavých peněz

Ministerstvo financí rozeslalo dne 10. února 2017 do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to v souvislosti s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. 12.…
Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

Finanční správa začne promíjet některé pokuty u kontrolního hlášení (dále jen „KH“). Plátci DPH, kterým v roce 2016 vznikla povinnost uhradit některou z fixních pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc Kč mohou nyní požádat svého správce daně, aby mu byly…
Odstartovala druhá fáze EET

Odstartovala druhá fáze EET

Od 1.3.2017 se do systému elektronické evidence tržeb (EET) museli přidat další podnikatelé působící v oblasti maloobchodu a velkoobchodu. Dle daňové správy si autentizační údaje vyzvedlo přes 114 tis. obchodníků. Původně se však počítalo s 200-250…
Nedodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců

Nedodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců

V roce 2016 okresní správa sociálního zabezpečení provedla celkem 153 500 kontrol lidí v dočasné pracovní neschopnosti. Z toho vyplývá, že byl zkontrolován přibližně každý desátý člověk. Ze všech kontrolovaných byl udělen postih za nedodržení…