Novinky

Novely schválené PS

Novely schválené PS

Na začátku června byly ve 3. čtení v Poslanecké sněmovně schváleny 2 důležité novely. První novela se týká daně z nabytí nemovitých věcí, která přinese změnu v osobě poplatníka, kterým nově bude pouze nabyvatel. Již tedy nebude ponechána možnost,…
Změny u malých elektráren

Změny u malých elektráren

S účinností od května tohoto roku dochází ke změně způsobu zdanění příjmů fyzických osob z provozu malých elektráren. Dosud provozovatelé malých, zpravidla fotovoltaických, elektráren byly považováni za osoby samostatně výdělečně činné, protože…
Podpora sociálního podnikání

Podpora sociálního podnikání

Dne 31. 5. 2016 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) výzvu č. 67 „Podpora sociálního podnikání“. V rámci této výzvy je pro zájemce přichystáno až 100 milionů korun. O dotaci mohou žádat nejen OSVČ a firmy, ale také…
Úhrada daně z nemovitých věcí

Úhrada daně z nemovitých věcí

V úterý 31.5.2016 byl poslední den lhůty pro platbu daně z nemovitých věcí. I přesto lze úhradu finančnímu úřad provést bez hrozby úroků z prodlení až do pondělí 6.6.2016. Poplatníci, jejichž daňová povinnost z titulu daně z nemovitých věcí na rok…
Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání

Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila informaci GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty. Od 1.5.2016 se podání v rámci DPH provedená v nesprávném formátu a struktuře považují…
Novela zákoníku práce - změny v řádné dovolené

Novela zákoníku práce - změny v řádné dovolené

Návrh novely zákoníku práce, jehož účinnost je plánována od měsíce dubna 2017, obsahuje celou řadu změn. Nová pravidla mají nastat i v oblasti řádných dovolených. Zde by ale změna nastala na základě přechodných ustanovení až od roku 2018. Prozatím…
Evropská komise navrhuje zmodernizovat systém DPH v Evropské Unii

Evropská komise navrhuje zmodernizovat systém DPH v Evropské Unii

Evropská komise představila akční plán na modernizaci systému DPH v EU. Akční plán představuje způsoby, jak by se mohl stávající systém DPH v EU zmodernizovat, tak aby byl jednoduší, méně zneužitelný a vstřícnější vůči podnikatelům. Mezi hlavní body…
Česko-slovenské fórum 2016

Česko-slovenské fórum 2016

V Brně, v květnu opět proběhla konference Česko-slovenské fórum 2016.Tohoto již 9. ročníku se za naši společnost zúčastnila partnerka Mgr. Edita Ševcovicová. Hlavními tématy letošního setkání byly hranice mezi legální daňovou optimalizací a…