Novinky

Úhrada daně z nemovitých věcí

Úhrada daně z nemovitých věcí

V úterý 31.5.2016 byl poslední den lhůty pro platbu daně z nemovitých věcí. I přesto lze úhradu finančnímu úřad provést bez hrozby úroků z prodlení až do pondělí 6.6.2016. Poplatníci, jejichž daňová povinnost z titulu daně z nemovitých věcí na rok…
Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání

Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání

Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila informaci GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zákona o dani z přidané hodnoty. Od 1.5.2016 se podání v rámci DPH provedená v nesprávném formátu a struktuře považují…
Novela zákoníku práce - změny v řádné dovolené

Novela zákoníku práce - změny v řádné dovolené

Návrh novely zákoníku práce, jehož účinnost je plánována od měsíce dubna 2017, obsahuje celou řadu změn. Nová pravidla mají nastat i v oblasti řádných dovolených. Zde by ale změna nastala na základě přechodných ustanovení až od roku 2018. Prozatím…
Evropská komise navrhuje zmodernizovat systém DPH v Evropské Unii

Evropská komise navrhuje zmodernizovat systém DPH v Evropské Unii

Evropská komise představila akční plán na modernizaci systému DPH v EU. Akční plán představuje způsoby, jak by se mohl stávající systém DPH v EU zmodernizovat, tak aby byl jednoduší, méně zneužitelný a vstřícnější vůči podnikatelům. Mezi hlavní body…
Česko-slovenské fórum 2016

Česko-slovenské fórum 2016

V Brně, v květnu opět proběhla konference Česko-slovenské fórum 2016.Tohoto již 9. ročníku se za naši společnost zúčastnila partnerka Mgr. Edita Ševcovicová. Hlavními tématy letošního setkání byly hranice mezi legální daňovou optimalizací a…
Web e-tržby

Web e-tržby

Finanční správa v dubnu 2016 spustila speciální webové stránky k elektronické evidenci tržeb. Na adrese www.e-trzby.cz mohou podnikatelé, občané, ale i IT specialisté najít v uživatelsky příjemném prostředí moderních stránek potřebné informace o…
Slovník sociálního zabezpečení

Slovník sociálního zabezpečení

Historicky poprvé vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Českou správou sociálního zabezpečení a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí slovník sociálního zabezpečení. Ten vysvětluje nejdůležitější pojmy z důchodového a…
Zjednodušení a zlevnění založení společnosti s ručením omezeným

Zjednodušení a zlevnění založení společnosti s ručením omezeným

Prezident republiky podepsal novelu zákona o soudních poplatcích, která upravuje snížení nákladů na založení společnosti s ručením omezeným. Evropská komise nařídila členským státům, aby se cena pohybovala okolo 100 EUR. V České republice v současné…