Novinky

Nová úprava nutné obrany

Nová úprava nutné obrany

Do Poslanecké sněmovny míří senátní návrh novely trestního zákoníku, který navrhuje změnu dosavadního pojetí institutu nutné obrany. Navrhovaná novela si dává za cíl zahrnout dosavadní závěry dovozené judikaturou přímo do textu zákona, posílit…
Aktualizovaná Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Aktualizovaná Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

Výbor pro veřejný sektor připravil výše zmiňovanou aktualizovanou metodickou pomůcku. Ve srovnání s verzí z roku 2012 došlo nejen k aktualizaci z důvodu změn v legislativě mezi danými lety, ale také jsou nově zařazeny informace vztahující se k…
Datové schránky pro každého

Datové schránky pro každého

S účinností od 1. 1. 2022 nabude účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která značně rozšiřuje využití soukromých datových zpráv. Ty bude nově možné automaticky zasílat všem fyzickým…
Národní účetní rada (NÚR) schválila návrh interpretace – NI-67 Přijaté zálohy v cizí měně do vnějšího připomínkového řízení

Národní účetní rada (NÚR) schválila návrh interpretace – NI-67 Přijaté zálohy v cizí měně do vnějšího připomínkového řízení

Cílem interpretace je stanovit účetní řešení pro vykazování záloh přijatých v cizí měně v účetní závěrce. Návrh interpretace již prošel vnitřním připomínkováním ve fázi pracovního návrhu interpretace mezi jednotlivými členskými institucemi NÚR…
Změna úrokových sazeb ČNB

Změna úrokových sazeb ČNB

Bankovní rada ČNB s účinností od 5. 11. 2021 rozhodla o těchto úrokových sazbách: dvoutýdenní REPO sazba zvýšena z 1,5% na 2,75 %  lombardní sazba zvýšena z 2,5 na 3,75 %    diskontní sazba z 0,5% na 1,75 % 
Prověřování kompenzačních bonusů

Prověřování kompenzačních bonusů

Od počátku pandemie eviduje Finanční správa cca 2,7 mil. žádostí o kompenzační bonus, na základě nichž vyplatila přes 44 mld. Kč. Ze zprávy GFŘ vyplývá, že při zpětné kontrole byla jedna z tisíce žádostí neoprávněná. Včetně samotného vyplácení…
Milostivé léto pro dlužníky

Milostivé léto pro dlužníky

Tzv. milostivé léto vstupuje v platnost od 28.10.2021 po dobu 90 dní. Jedná se o jednorázový generální pardon vůči dlužníkům, kdy v období od 28.10.2021 do 28.01.2022 mají dlužníci šanci se relativně bezbolestně vypořádat s dluhy, které se týkají…
Zveřejňujete do sbírky listin správně?

Zveřejňujete do sbírky listin správně?

Od 1. února 2021 došlo ke změně ve zveřejňování dokumentů zakládaných do sbírky listin. Tímto dnem vešla v platnost novela č. 25/2021, kterou se mění nařízení vlády č. 351/2013. Již dříve platilo, že zveřejněný dokument musí být ve formátu Portable…