Novinky

Očkovací průkaz najdete online

Očkovací průkaz najdete online

Ústav zdravotnických informací a statistiky vytvořil očkovací portál, kde si může každý snadno ověřit záznam o provedeném očkování proti COVID-19. Současně je možné zde stáhnout či vytisknout certifikát o provedeném očkování. Zároveň je možné si zde…
Program COVID - SPORT III pro lyžařská střediska

Program COVID - SPORT III pro lyžařská střediska

Od 15. února mohou uzavřené skiareály žádat o podporu z programu COVID - SPORT III. O podporu lze žádat prostřednictvím informačního systému AIS až do 18. března 2021. K rozdělení je maximálně 1 mld. Kč. Podrobnosti jsou k dispozici zde
Elektronická komunikace s ČSSZ

Elektronická komunikace s ČSSZ

ČSSZ stále rozšiřuje možnosti přihlášení do ePortálu ČSSZ skrze NIA prostřednictvím portálu eidentita.cz. Kromě Mobilního klíče eGovernmentu, eObčanky, NIA ID (dříve jméno, heslo, SMS), zahraniční eID autority (IIG), certifikátu první certifikační…
Paušální platba za leden a únor 2021

Paušální platba za leden a únor 2021

Pokud jste vstoupili do systému paušální daně, připomínáme, že 22. února 2021 byla splatná paušální platba za leden a únor 2021. Měsíční zálohy se v tomto případě platí vždy do 20. dne kalendářního měsíce. Vzhledem ke skutečnosti, že 20. únor…
Další kompenzační bonus pro podnikatele

Další kompenzační bonus pro podnikatele

Aktuálně je v legislativním procesu návrh nového zákona o kompenzačním bonusu ve výši 1 000 Kč denně pro OSVČ a společníky s.r.o., o který bude možné žádat zpětně od 1. února 2021. V tuto chvíli je potřeba počkat na schválení zákona. Nárok na nový…
Co dělat při návratu zaměstnance z rizikové oblasti

Co dělat při návratu zaměstnance z rizikové oblasti

Ministerstvo zdravotnictví vydalo Ochranné opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Tímto opatřením zejména omezuje pohyb osob na území České republiky a stanovuje povinnost těchto osob podrobit se ve stanovených lhůtách testu RT – PCR na…
Nová pravidla pro cestování od 5. února 2021

Nová pravidla pro cestování od 5. února 2021

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru začala od pátku 5. února 2021 platit nová pravidla pro cestování do České republiky. Pravidla platí i pro návraty našich občanů do vlasti. Nové ochranné opatření…
Pracovní volno k testování a očkování

Pracovní volno k testování a očkování

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, popřípadě k doprovodu rodinného příslušníka k očkování, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19…