Novinky

Blíží se termín pro vrácení DPH z jiného členského státu

Blíží se termín pro vrácení DPH z jiného členského státu

Pokud jste jako registrovaný plátce DPH v ČR odvedl DPH v jiném členském státě, máte nárok na vrácení této daně. To platí v situaci, kdy nemáte v tomto jiném členském státě sídlo ani provozovnu. Obecně může jít o vrácení daně, kterou jste zaplatili…
Konec prokazování původu majetku?

Konec prokazování původu majetku?

Skupina poslanců předložila sněmovně 4. 7. 2018 návrh zákona, který zrušuje ustanovení o prokazování původu majetku. Tato ustanovení byla do zákona o daních z příjmů promítnuta novelou pod č. 321/2016, a to s účinností od 1. 12. 2016. Více napříkla…
Změna SSL certifikátu pro EET

Změna SSL certifikátu pro EET

Finanční správa vydala informaci ke změně SSL certifikátu příjmové strany systému  EET, která proběhne 10. září 2018. Původně mělo ke změně dojít již k 7. srpnu 2018.  Tato lhůta však byla posunuta, aby poplatníci ve spolupráci s dodavateli…
Zúžení povinných subjektů EET?

Zúžení povinných subjektů EET?

Skupina poslanců  předložila sněmovně 26. 6. 2018 návrh zákona, jež zužuje okruh subjektů, pro které má platit povinnost EET, tak, aby adresáty stanovovaných povinností byly pouze osoby s dostatečně vysokou hranicí obratu. Konkrétně je navrhováno,…
ECOFIN a změny v DPH

ECOFIN a změny v DPH

Dne 13. července 2018 proběhlo zasedání Rady ministrů financí a hospodářství zemí Evropské unie (ECOFIN). Na programu jednání byly, kromě jiného, dva návrhy související s daní z přidané hodnoty.   První z nich se týkal „všeobecného mechanismu…
Hlášení nástupu zaměstnance a e-neschopenky

Hlášení nástupu zaměstnance a e-neschopenky

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo návrh na zavedení elektronické neschopenky, a to její 1. etapy týkající se zejména následujících oblastí:   ošetřující lékař bude hlásit rozhodnutí o vzniku a rozhodnutí o skončení dočasné pracovní…
Zaměstnanecké benefity – elektronické poukázky

Zaměstnanecké benefity – elektronické poukázky

Generální finanční ředitelství v rámci Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců potvrdilo, že nový zákon o platebním styku č. 370/2017 Sb. nijakým způsobem nemění vymezení nepeněžního charakteru poskytovaných benefitů zaměstnavatelem tak, jak…
Možnost posečkání neuhrazené daně

Možnost posečkání neuhrazené daně

Podcenili jste peněžní rezervu na úhradu daně, případně jste zjistili evidovaný nedoplatek? V tomto případě se nevyplatí dělat mrtvého brouka a čekat až na aktivitu správce daně. Budou se na Vás vztahovat rozdílné druhy a výše sankcí. V případě, že…