Novinky

Novela zákona o evidenci tržeb

Novela zákona o evidenci tržeb

Vláda předložila sněmovně návrh zákona o evidenci tržeb, který se bude ve Sněmovně projednávat 11. září 2018. Novela zákona přináší změny, které by měly odstartovat v různých termínech. Nejpozději 7. měsíc po vyhlášení zákona nabudou právní…
Oprava základu DPH u plnění vůči dlužníkovi

Oprava základu DPH u plnění vůči dlužníkovi

GFŘ zveřejnilo informaci k opravě základu daně z přidané hodnoty u plnění vůči dlužníkovi, jehož úpadek je řešen reorganizací. Tato informace má zabezpečit jednotný postup při uplatňování zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen ZDPH) a vztahuje se…
Nedoplatky evidované na osobních daňových účtech se mohou od 1.1.2019 prodražit

Nedoplatky evidované na osobních daňových účtech se mohou od 1.1.2019 prodražit

V případě, že není dodržen termín splatnosti daně, je daňový subjekt postižen sankcí v podobě úroku z prodlení. Konstrukce této sankce je dle § 252 daňového řádu stanovena jako výše repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14…
Pracovní povolení při vyslání pracovníků

Pracovní povolení při vyslání pracovníků

V  případě, že pracovníci (cizinci) provozují svou hlavní činnost v členském státě, ve kterém se nachází sídlo zaměstnavatele, a zároveň neusilují o začlenění na český pracovní trh, tak mají možnost využití tzv. dočasného vyslání pracovníků za…
Podmínky uplatnění ručení příjemce zdanitelného plnění v návaznosti na rozsudek NSS

Podmínky uplatnění ručení příjemce zdanitelného plnění v návaznosti na rozsudek NSS

V únoru letošního roku vyšel rozsudek Nejvyššího správního soudu, který se týkal správného výkladu § 109 Zákona o dani z přidané hodnoty. Toto ustanovení stanovuje podmínky, po jejichž splnění se příjemce zdanitelného plnění s místem plnění v…
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Co je smyslem slevy na dani při zaměstnávání zdravotně postižených osob dle § 35 zákona o daních z příjmů?  Krajský soud v  Ostravě se touto problematikou nedávno zabýval a došel k  závěru, že primárním účelem slevy na dani, která je poskytovaná na…
Kontrola finanční správy a zdanění příjmů z Airbnb

Kontrola finanční správy a zdanění příjmů z Airbnb

Finanční správa získala informace o lidech, kteří v ČR pronajímají nemovitosti prostřednictvím internetové platformy Airbnb, a zahájila kontrolu zaměřenou na plnění souvisejících daňových povinností. Více k povinnostem například zde: http://www…
Fučík & partneři se připojují k AFI – Sdružení pro zahraniční investice

Fučík & partneři se připojují k AFI – Sdružení pro zahraniční investice

V obchodním světě, kde se hranice stále více stírají, hledá mnoho společností obchodní příležitosti mimo území svého státu. Ve státě, kam expandují, poté hledají spolehlivé partnery, kteří jim svými znalostmi a zkušenostmi usnadní vstup na nový trh.…