Novinky

Chystané legislativní změny – opravné položky k pohledávkám

Chystané legislativní změny – opravné položky k pohledávkám

Již schválený zákon č. 458/2011 Sb., o změně 72 zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa, rovněž chystá změny v zákoně 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZoR), ve znění pozdějších předpisů. Celý zákon…
Opravné a dodatečné daňové přiznání

Opravné a dodatečné daňové přiznání

Zákonem č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření došlo k předsunutí účinnosti některých ustanovení novely zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (DŘ),…
Darování dle nového občanského zákoníku

Darování dle nového občanského zákoníku

Změny dle zákona č. 89/2012, nový občanský zákoník (NOZ) se dotýkají rovněž problematiky darování. V této souvislosti se objevují nové instituty jako je darování podpory, darování pro případ smrti a odvolání daru pro nouzi. Základní princip…
Nájemní smlouva dle nového občanského zákoníku

Nájemní smlouva dle nového občanského zákoníku

V zákoně č. 89/2012, nový občanský zákoník, jsou kromě jiného zakotvena také obecná ustanovení o nájmu věci a zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu. Nájemní smlouva je taková smlouva, ve které se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k…
Obchodní majetek při uplatnění paušálních výdajů

Obchodní majetek při uplatnění paušálních výdajů

Poplatník, který uplatňuje daňové výdaje paušálem z dosažených příjmů podle § 7 odst. 7 a 8, zákona o dani z příjmů, nemá majetek zahrnutý v obchodním majetku. Majetek lze zahrnout do obchodního majetku pouze v případě, kdy poplatník vede daňovou…
Likvidace společnosti – lhůty pro podání daňového přiznání

Likvidace společnosti – lhůty pro podání daňového přiznání

V souvislosti s likvidací společnosti došlo k jednání Koordinačního výboru, příspěvek 405/26.06.13, který předložila Ing. Jana Pytelková Svobodová. Právnické osobě, která je v likvidaci, trvá povinnost podávat daňová tvrzení až do dne jejího zániku.…
Dopady rekodifikace na české účetnictví

Dopady rekodifikace na české účetnictví

Změny, které jsou spojené s novým občanským zákoníkem (NOZ) a zákonem o obchodních korporacích (ZOK), s účinností od 1. 1. 2014, s sebou přinášejí určité dopady na české účetnictví. Pojďme si některé z nich shrnout. Zprava o vztazích I přes to, že…
Novela zákona o dani z příjmů - snížení daně podporou vzdělávání

Novela zákona o dani z příjmů - snížení daně podporou vzdělávání

Do druhého čtení v poslanecké sněmovně právě vstupuje změna zákona o daních z příjmů (ZDP). Tato změna je zaměřena na podporu vzdělávání a má přispět ke zvýšení kvality vzdělávání a snížení nezaměstnanosti absolventů. Na jedné straně jsou na…