Novinky

Komora daňových poradců oslavila 20 let

Komora daňových poradců oslavila 20 let

Komora daňových poradců slaví 20 let. K tomuto jubileu si nadělila přílohu v Hospodářských novinách, zabývající se daňovým poradenstvím v ČR. Na této příloze se aktivně podílela i partnerka naší společnosti Edita Ševcovicová, která je zároveň i…
Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce

Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce

V § 151 zákoníku práce je přesně stanoveno, jaké náhrady výdajů je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci a to pouze takové, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce (tedy nikoliv jakoukoliv náhradu výdajů) a to pouze v rozsahu a za…
Solidární zvýšení daně u příjmů ze zahraničí

Solidární zvýšení daně u příjmů ze zahraničí

Generální finanční ředitelství (GFŘ), na základě jednání s Komorou daňových poradců, vydalo stanovisko k výkladu ustanovení o solidárním zvýšení daně, které je od letošního roku součástí zákona o daních z příjmů a to v souvislosti s příjmy,…
Nový partner společnosti

Nový partner společnosti

Partnerem společnosti Fučík & partneři pro oblast auditu a transakčního poradenství je Milan Pašek. Ve své pozici je odpovědný za rozvoj portfolia a kvalitu služeb oddělení auditu a transakčního poradenství. Milan působí ve společnosti Fučík &…
Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní

Informace daňovým subjektům k řešení důsledků povodní z pohledu daní

V souvislosti s živelnou pohromou (povodně a záplavy), která zasáhla území ČR v červnu 2013, Finanční správa České republiky sděluje: V důsledku této skutečnosti budou správci daně postupovat vstřícně a ve vzájemné součinnosti s fyzickými a…
Úrok z prodlení u daně z nemovitosti – informace od Generálního finančního ředitelství

Úrok z prodlení u daně z nemovitosti – informace od Generálního finančního ředitelství

V souvislosti s termínem pro úhradu první splátky (u částky nepřesahující 5 000 Kč se jedná o jedinou splátku), která je pro rok 2013 stanovena na 31. 05. 2013 chceme upozornit na úpravu v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění,…
Placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013

Placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013

Při plnění povinností souvisejících s pojistným na důchodové spoření postupují zaměstnavatelé ve stejném režimu, jako při plnění povinností v souvislosti s daní z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků. To znamená, že měsíční zálohy na…
Novely zákona o daních z příjmů schválené v roce 2013

Novely zákona o daních z příjmů schválené v roce 2013

V roce 2013 došlo k novelám zákona o daních z příjmů (ZDP) a to novelou č. 44/2013 Sb., která způsobila změnu v § 4, kdy je nově podle odst. 1 písmena j) od daně osvobozený „příjem ve formě náhrady účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených…