Změna Daňového řádu od roku 2015

Publikováno:
21. listopad 2014
Obor:

V rámci novely zákona o daních z příjmů (Sněmovní tisk č. 252) byla schválena změna Daňového řádu od 1.1.2015. Nejdůležitějšími změnami v uvedeném zákoně jsou následující skutečnosti, kdy některé jsou i nově doplněné:

  • Možnost jednání právnické osoby se správcem daně  pouze jedinou fyzickou osobou
  • Odstranění  lhůty kratší než jeden den pro úkon při správě daní
  • Prodloužení běhu lhůty pro správce daně
  • Elektronická podání – zmírnění vad podání
  • Lhůta pro stanovení daně – přiřazen nový institut o trestní čin
  • Přechod daňové povinnosti fyzických osob u zemřelého poplatníka
  • Pořádková pokuta – úprava maximální výše pokuty na 500 tis. Kč (doplněno i opakovaně)
  • Doplnění institutu Pokuty za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
  • Možnost požádat správce daně o prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky
Autor: Fučík & partneři