Zaměstnanci na palubách lodí a člunů pod nizozemskou vlajkou

Publikováno:
7. říjen 2016
Obor:

Finanční správa dne 23. 9. 2016 zveřejnila informaci týkající se zdanění respektive nezdanění příjmů fyzických osob, které jsou zaměstnáni na palubách lodí a člunů plující pod nizozemskou vlajkou. Dle finanční správy došlo u takto získaných příjmů k neoprávněnému zdanění v Nizozemsku, ačkoliv dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění mělo dojít ke zdanění v České republice.

V této souvislosti finanční správa nabádá osoby, kterých se výše uvedené týká, aby dobrovolně podaly u svých místně poslušných správců svá daňové přiznání a příjmy v ČR řádně zdanily. Zároveň finanční správa doporučuje, aby se obrátili i na nizozemského zaměstnavatele, popřípadě nizozemského správce daně s žádostí o refundaci neoprávněně zaplacené daně v Nizozemí.

Na závěr finanční správa dodává, že podobná situace může nastat i v případě osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí a letadel provozovaných v mezinárodní dopravě také v jiných státech, například v Norsku nebo ve Spojených arabských emirátech.

Více informací naleznete na www.financnisprava.cz

Autor: Fučík & partneři