Zaměřeno na rozvahu

Publikováno:
26. září 2014
Obor:

Naši účetní specialisté spolu s členy auditorského a daňového oddělení pro Vás připravují nový seriál článků zaměřený na jednotlivé položky rozvahy v uceleném pohledu. Články nevycházejí pouze z účetní legislativy (tj. zákona o účetnictví, vyhlášky pro podnikatele a českých účetních standardů), ale seznámí Vás také s uznávanými názory z řad odborné veřejnosti (např. Národní účetní rada), možným řešením sporných otázek dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS a v neposlední řadě také s konkrétními zkušenostmi z praxe. Věříme, že kombinace uvedených zdrojů a zkušeností našich odborníků pro Vás bude cenným informačním zdrojem ohledně problémů a nejasností, se kterými se potýkáte možná také Vy.

První článek, věnovaný dlouhodobému hmotnému majetku vychází již v příštím čísle našeho Newsletteru.

Autor: Ivan Fučík