Výzvy 5G sítí

Publikováno:
2. listopad 2021
Autor:
  • Jiří Čepica

Senior Consultant Jiří Čepica, navazuje na úvahu kolegy, a to konkrétními příklady využití 5G sítí a ekosystémů. Dává tak malou ochutnávku z nadcházející konference „Česká republika – průmyslová velmoc 2028?“, která se uskuteční 10.11. na Výstavišti Brno. Přijďte s námi diskutovat o nových technologiích a inspirujte se případovými studiemi právě pro váš podnik.

V rámci 5G technologie je podstatné vnímat jednak viditelné „populární“ příklady užití jako jsou 5G mobilní sítě a s nimi spojené sledování videí ve vysoké kvalitě (stream), připojení k internetu ve vysoké rychlosti s nízkou odezvou přes mobil a další. Podstatné jsou však i ty pro občany méně viditelné, ale o to důležitější případy využití jako je 5G pro výrobní podniky, autonomní doprava nebo například chytré senzory téměř na vše. 5G nabízí rozvoj ve třech nejznámějších rozměrech kterými jsou jak pokročilé mobilní vysokorychlostní sítě (eMBB), tak komunikační sítě s nízkou odezvou/ (URLLC) a masivní komunikace mezi stroji a zařízeními (mMTC).

Právě vznikající ekosystémy, které umí zapojit senzory na chytré řízení budovy, automatizaci výroby, nebo zvýšení bezpečnosti koexistence stroje a člověka hrají zásadní roli v rozvoji 5G. Představte si chytré město, které samo řídí svoji tvorbu spotřebu energie podle disponibilních zdrojů energie, chytře pracuje s možností odložit spotřebu nebo například umí automatizovat dopravu, a to vše bezpečně a s maximální optimalizací zdrojů.

Vznikají tak zásadní přínosy pro chytré továrny (průmysl 4.0), chytrá města/vesnice, inteligentní dopravní systémy a automatizované dopravě, ale také elektronické zdravotnictví, e-vzdělání, chytré zemědělství a podobně.

Podstatnou potřebou 5G bude nejen dostatek finančních prostředků na vědu a výzkum možných technologických řešení, ale také nutnost přítomnosti optických sítí. Právě tomu předchází Česká republika pomoci své prodloužené ruky Ministerstva průmyslu a obchodu ve smyslu tvorby programů podpory (dotací) a alokaci finančních prostředků na obě zmíněné agendy. Současně zde existují inovační a podpůrné instituce jako je inovační centrum ČR, 5G aliance, BCO, program trend a podobně.

Neméně důležité jsou i další výzvy jako je bezpečnost a eliminace rizika. Právě bezpečnost 5G je medializovaným tématem jak v rozměru zdravotního rizika vysílání 5G, tak v oblasti kyberbezpečnosti, kde vzniká řada fakenews na toto téma, je však stále nutné s těmito riziky pracovat a vnímat je.

Autor: Jiří Čepica