Upřesnění výpočtu superhrubé mzdy u zahraničních pojištěnců

Publikováno:
17. duben 2019
Autor:
Obor:

Od 1. ledna 2019 je v účinnosti novelizované ustanovení § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů dopadající na výpočet základu daně zaměstnanců, kteří podléhají povinnému systému pojištění v EU, EHP a Švýcarsku. Více také v našem článku zde.

V rámci posledního Koordinačního výboru mezi Komorou daňových poradců a Generálním finančním ředitelstvím došlo k upřesnění výkladu tohoto ustanovení.

Generální finanční ředitelství například blíže specifikovalo, co je dle jejich názoru v § 6 odst. 12 zákona o daních z příjmů uvedeným „stejným druhem“ zahraničního pojištění, jakým způsobem postupovat v situacích, kdy plátce daně nemá ještě k dispozici potvrzení o příslušnosti k zahraničním právním předpisům, a také jak přistoupit k případným dodatečným opravám.

V případě dotazů k této problematice jsme Vám k dispozici. Rádi Vám také pomůžeme se správným nastavením mzdových výpočtů.

Autor: