Reformní návrhy v oblasti DPH v souvislosti s jednotným digitálním trhem

Publikováno:
24. srpen 2015
Autor:
Obor:

Evropská Komise vydala dokument týkající se zavedení jednotného digitálního trhu, ve kterém rovněž stručně popisuje plánované změny v oblasti DPH. Zavedení těchto změn se však, s ohledem na nezbytný legislativní proces, neočekává dříve než v roce 2017.

Internet, e-shop, streaming videí, cloudové servery jsou všechno pojmy patřící zejména do oblasti informačních technologií. Za posledních několik let však digitální technologie a produkty pronikly natolik do našich životů, že si bez nich nyní neumíme naše fungování, a to jak v soukromí, tak v pracovní sféře, představit.

Jejich integraci do společnosti jsou si vědomy i Evropské orgány, a proto se snaží směrovat své kroky k zavedení volného pohybu elektronických služeb a digitálních produktů, jak je to zavedeno u osob, kapitálů a fyzického zboží. Zboření hranic v digitální ekonomice si slibují od „jednotného digitálního trhu“ (DSM – Digital Single Market). Cílem jednotného digitálního trhu je rozvíjet myšlenku společného vnitřního trhu bez obchodních a ekonomických překážek mezi jednotlivými členskými státy. Dle studií Evropské Komise by odstranění bariér v digitální ekonomice mohlo ročně přinést hospodářství EU až 415 miliard Eur. Proto Evropská Komise sestavila projektový tým pro jednotní digitální trh a v květnu letošního roku vydala dokument, ve kterém nastínila základní teze jednotného digitálního trhu a stanovila tři hlavní oblasti, na které by se chtěla zaměřit.

Jednou z těchto oblastí je zlepšení přístupu k digitálním produktům. V současné době pouze 15 % zákazníků nakupuje zboží přes internetové obchody ze zahraničí. Důvodem jsou jednak náklady na doručení těchto zásilek, kdy hodnota „poštovného“ přesahuje leckdy hodnotu zboží a také zvýšené administrativní náklady při prodeji zboží do zahraničí. Další omezení spočívá například v blokování některých služeb dle zeměpisné polohy, kdy jsou například zákaznici přesměrováni na lokální “pobočku“ internetového obchodu, který obsahuje jiné ceny než zahraniční. Jednotný digitální trh by měl právě takové bariéry odstranit a zlepšit přeshraniční obchodování.

Mezi další oblastí patří vytvoření vhodného prostředí pro rozvoj digitálních sítí a služeb (zlepšení ochrany osobních údajů, rychlejší zavedení technologie 4G, apod.) a vytvoření evropské digitální ekonomiky (tvorba standardů pro nové technologie, podpora cloud computingu, apod.).

Za jeden z bodů, kterým by chtěla Evropská Komise zlepšit přeshraniční aktivity podniků, si stanovila zjednodušení režimu DPH. V dokumentu, který Evropská Komise vydala, jsou zatím stanoveny pouze obecné teze připravovaných změn, přičemž k předložení konkrétních návrhů dojde až v roce 2016. Cílem těchto změn je snížení administrativní zátěže internetových prodejců, zrovnoprávnění podmínek prodejců z Evropské unie a zahraničí a ulehčení vstupu do odvětví pro malé a střední podniky.

V současné době musí internetový prodejci sledovat různé limity pro zasílání zboží do jednotlivých členských států, po jejich překročení jsou povinní se v těchto státech registrovat a odvádět tam z prodejů DPH. Jejich účetní a daňoví poradci nejsou schopni, s ohledem na rozdílné předpisy, zastřešit také poradenství v jiných státech a většinou si prodejci najímají pro každý stát samostatné poradce. Dle studie Evropské Komise se náklady na tyto poradce pohybují v úrovni 5 000 Eur ročně za každý jeden stát. Jednou z navržených změn je rozšíření modelu Mini One Stop Shop i na fyzické zboží prodávané prostřednictvím internetových obchodů. Tím by, obdobně jako při poskytování vybraných služeb, odpadla prodejcům povinnost registrovat se k DPH v zahraničí a daňovou povinnost za prodej zboží do zahraničí by mohli vyrovnat prostřednictvím českého správce daně.

Dále se uvažuje o zrušení osvobození od DPH u zásilek, jejichž hodnota nepřekročí 22 Eur (tzv. „malé zásilky“), kterým byli zahraniční prodejci zvýhodňováni. Tímto krokem se postavení evropských a zahraničních internetových prodejců narovná. Pro začínající malé a střední podniky se uvažuje o zavedení „zjednodušeného“ modelu DPH, který by jim měl pomoci snížit náklady na poradenství v oblasti DPH. Posledním bodem na programu Evropské Komise je umožnění státům kontrolovat přeshraniční obchody.

Výše uvedené změny jsou zatím pouze ve formě prvotního obecného konceptu. Návrhy na konkrétní změny evropských předpisů budou vypracovány a předloženy až v průběhu příštího roku. Vývoj těchto změn budeme i nadále monitorovat a určitě se o nich dočtete v jednom z našich dalších vydání.

Zpracoval: Michal Scholtz

Autor: