Prověřování kompenzačních bonusů

Publikováno:
8. listopad 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic
Obor:

Od počátku pandemie eviduje Finanční správa cca 2,7 mil. žádostí o kompenzační bonus, na základě nichž vyplatila přes 44 mld. Kč. Ze zprávy GFŘ vyplývá, že při zpětné kontrole byla jedna z tisíce žádostí neoprávněná.

Včetně samotného vyplácení kompenzačního bonusu se kontroluje dodržování podmínek pro jejich přiznání. V případech, kdy bylo zjištěno zneužití dávky, podala Finanční správa 133 trestních oznámení, které zabránilo výplatě asi 47 mil. Kč.

Finanční správa aktuálně spolupracuje v rámci zjišťování i s jinými resorty, a to z důvodu, zda-li někteří žadatelé nečerpali souběžně kompenzační bonus a covidové podpory od jiných resortů, u nichž to zákon výslovně zakazuje. V letošním roce byla zjištěna možná pochybení u cca 2,5 tisíce žadatelů.

Finanční správa chce v prověřování oprávněnosti vyplacených kompenzačních bonusů nadále pokračovat i v dalších jeho oblastech, a to včetně kontroly vyplacení kompenzačních bonusů společníkům společností s ručením omezeným. Přezkoumávat bude u žadatelů, zdali nevznikla povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a to na základě skutečností uvedených v jejich žádostech.

Všechny tyto oblasti bude Finanční správa ověřovat postupně koncem letošního a začátkem následujícího roku.

Autor: Grant Thornton Czech Republic