Program Antivirus prodloužen do konce května

Publikováno:
20. duben 2021
Autor:
  • Grant Thornton Czech Republic

Program Antivirus, který již dle sdělení MPSV zachránil více než milion pracovních míst, bude pokračovat do konce května. Prozatím. Důvodem prodloužení Antiviru je jednak pokračující nepříznivá epidemiologická situace a dále předpokládaný termín nabytí účinnosti „kurzarbeitu“ k 1. lednu 2022. Od spuštění programu 6. dubna 2020 do 11. dubna 2021 bylo v rámci programu Antivirus uzavřeno se zaměstnavateli 72 085 dohod o poskytnutí příspěvku a bylo tak podpořeno 1 006 179 zaměstnanců. K výplatě byly za toto období odeslány příspěvky v objemu 37,7 mld. Kč. Smyslem programu Antivirus je zmírnění dopadů celosvětového šíření nákazy COVID-19 na zaměstnanost. V rámci programu Antivirus jsou zaměstnavatelům refundovány náklady vzniklé v důsledku výplaty náhrad mezd zaměstnancům za dobu trvání překážek v práci. Program již byl v minulosti opakovaně prodlužován. Aktuálně schválené prodloužení do 31. května nepočítá s žádnými novými změnami. Další osud Antiviru bude záviset na dalším vývoji pandemické situace a navazujících opatřeních a na finálním hlasování o kurzarbeitu v Poslanecké sněmovně, které by mělo proběhnout v nejbližších dnech.

Detailnější informace najdete zde.

Autor: Grant Thornton Czech Republic