Praktický postup u elektronického obchodu: nová DPH pravidla s předpokládanou účinností od 1. 7. 2021

Publikováno:
28. červen 2021
Autor:
  • Jana Shumakova
  • Michal Kočan
Obor:

Dne 21. června 2021 vydalo Generální finanční ředitelství informaci k novele zákona o DPH v oblasti elektronického obchodování (e-commerce) s plánovanou účinností od 1. července 2021, o které jsme vás již informovali v našem předešlém článku.

Neukončený legislativní proces - možnosti postupu

Novela zákona o DPH je aktuálně po třetím čtení v Poslanecké sněmovně a nyní míří do Senátu ČR. Vzhledem k tomu, že Parlament ČR nestihne do 1. července 2021 návrh novely schválit, tak jak to předpokládá legislativa EU, může se od 1. července 2021 do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti novely zákona o DPH postupovat dle přímého účinku novely evropské směrnice o DPH. Pokud se ovšem společnost rozhodne dle přímého účinku směrnice postupovat, musí plnit i veškeré související podmínky a povinnosti vyplývající z této směrnice.

Přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o DPH lze také nadále postupovat podle dosud účinného tuzemského zákona o DPH. To se ovšem nevztahuje na nová pravidla týkající se stanovení místa plnění u zasílání zboží (nově prodej zboží na dálku).

Co se od 1. července mění

Bez ohledu na účinnost novely zákona o DPH dochází ke zrušení prahových hodnot platných do 1. července 2021, jakož i navazujících pravidel pro stanovení místa plnění. Od 1. července 2021 je tedy u prodeje zboží na dálku nezbytné vždy postupovat podle pravidel novely směrnice o DPH, a tedy sledovat novou prahovou hodnotu ve výší EUR 10000 pro prodej zboží na dálku a tzv. TBE služby (telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby).

Výhody přímého účinku směrnice o DPH může společnost od 1. července 2021 plně využít u zjednodušení odvodu DPH pomocí rozšířeného zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. One Stop Shop (veškerá plnění v tomto režimu se do účinnosti novely vykazují na ř. 26 DPH přiznání). Na základě přímého účinku je možné postupovat i u obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní. V případě použití přímého účinku směrnice zahraniční osobou (skutečný dodavatel) musí následně i osoba, která usnadňuje dodání zboží za pomoci elektronického rozhraní, postupovat podle přímého účinku směrnice o DPH.

Změny u cla

Dle tiskové zprávy Generálního ředitelství cel zůstává do účinnosti novely zákona o DPH v platnosti osvobození od DPH u dovozu zásilek nízké hodnoty do EUR 22. Celní správa ČR tedy u těchto zásilek DPH nadále nevyměřuje a nevybírá.

V případě, že si nevíte rady s nastavením nových procesů u vašeho e-shopu, rádi vám pomůžeme. Obraťte se na nás.

Autor: Jana Shumakova, Michal Kočan