Změny v oblasti přeshraničního elektronického obchodování v EU od 1. července 2021

Publikováno:
18. květen 2021
Autor:
 • Jana Shumakova
 • Michal Kočan
Obor:

Změny v oblasti přeshraničního elektronického obchodování v EU od 1. července 2021

S účinností od 1. července 2021 dojde v celé Evropské unii k výrazným změnám v oblasti DPH v rámci přeshraničního elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Důvodem těchto změn je zejména snaha zjednodušit přeshraniční on-line nákup a prodej zboží koncovým spotřebitelům, narovnat podmínky přeshraničního obchodování pro podniky v EU a pro podniky mimo EU, které měly doteď u dovozu zásilek nízké hodnoty výhodu osvobození od DPH a nahradit, respektive sjednotit stávající prahové hodnoty pro prodej zboží na dálku a poskytování telekomunikačních, rozhlasových a elektronicky poskytovaných služeb (dále jen „TBE služby“) v rámci EU novou celoevropskou prahovou hodnotou ve výši 10 000 EUR. Novela DPH 2021 taktéž klasifikuje pojem domnělého dodavatele pro elektronická rozhraní (platformy), který se uplatní v situaci, kdy platforma usnadňuje vybrané prodeje zboží na dálku, případně prodej dováženého zboží na dálku. Mezi mechanismy, které mohou tyto platformy pro vypořádání příslušné DPH využít, patří jedno správní místo One Stop Shop (OSS).

Co se od 1. července 2021 mění:

 • Rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa – OSS (One Stop Shop)

Nově bude možné režim jednoho správního místa neboli One Stop Shop využívat kromě poskytovatele TBE služeb (současny režim MOSS (Mini-One Stop Shop)) také:

 • prodejce zboží na dálku (e-shopy) zákazníkům - spotřebitelům do EU (B2C),
 • prodejce dovezeného zboží do 150 EUR z třetí země zákazníkům - spotřebitelům v EU (B2C),
 • poskytovatel služeb zákazníkům - spotřebitelům v EU (B2C) a
 • provozovatel elektronického rozhraní, který umožňuje nebo usnadňuje dodání zboží nebo poskytnutí služby (např. Ebay, Amazon atd).

Tento režim tedy přináší výrazné usnadnění administrativy v rámci mezinárodní spolupráce především prodejcům zboží, kteří dodávají koncovým spotřebitelům v rámci EU. Ti již nebudou muset sledovat hranice obratu v jednotlivých státech a zejména se po překročení limitu či kdykoliv dříve nebudou muset registrovat k DPH zvlášť v jednotlivých členských státech zákazníků. Prodejce se může dobrovolně ve svém domovském státě (stát identifikace) registrovat do režimu OSS a odvádět DPH pouze v tomto jednom členském státě EU, ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění v EU.

V rámci nového režimu One Stop Shop bude možné využít 3 režimy:

 1. režim EU je určený pro osoby se sídlem nebo provozovnou v EU, které přeshraničně dodávají zboží na dálku nebo poskytují služby koncovému spotřebiteli (B2C) v rámci EU a dále pro osoby, které nemají sídlo ani provozovnu na území EU, pokud je zahájeno odeslání nebo přeprava zboží v EU;
 2. režim mimo EU je určený pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU, které poskytují služby koncovému spotřebiteli v EU a
 3. dovozní režim určený pro prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU.

Dle aktuálních informací Finanční správy je možné se do režimu OSS registrovat již od 1. dubna 2021 prostřednictvím portálu Moje daně. Žádost o registraci mohou podat plátci nebo osoby identifikované k dani. Správcem daně je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Stávající subjekty registrované k MOSS pak budou automaticky převedeny do příslušného režimu OSS.

 • Jednotná prahová hodnota 10 000 EUR pro prodej zboží na dálku a pro poskytnuté TBE služby

Pro zasílání zboží (ve smyslu současného § 8 ZDPH) se zavádí nový termín „prodej zboží na dálku“.

Stávající prahové hodnoty pro prodej zboží na dálku a TBE služby v rámci EU budou zrušeny a nahrazeny novou celoevropskou prahovou hodnotou ve výši 10 000 EUR.

Pod touto prahovou hodnotou může poskytnutí služeb TBE a prodej zboží na dálku v EU i nadále podléhat DPH v členském státě, kde je prodejce zboží nebo poskytovatel vybraných služeb usazen. Podmínkou je, že dodavatel nebo poskytovatel je usazen pouze v jednom členském státě EU.

Prahová hodnota se však nevztahuje na poskytnutí jiných služeb než výše uvedených služeb TBE pro koncového příjemce v EU.

Prodejce se však může rozhodnout, že prahovou hodnotu 10 000 EUR neuplatní a použije obecná pravidla místa poskytnutí/dodání, tj. zdanění v členském státě příjemce. Za této situace si může zvolit registraci k OSS v členském státě, kde je usazen, i pokud nepřekročí prahovou hodnotu. V tomto případě bude poskytovatel/dodavatel vázán svým rozhodnutím po dobu dvou kalendářních let.

 • Nová pravidla pro provozovatele elektronických rozhraní a platforem

Od 1. července 2021 se zavádí právní fikce uskutečnění prodeje zboží provozovatelem elektronického rozhraní a následně tímto provozovatelem konečnému zákazníkovi. Provozovatel se tedy stává tzv. domnělým dodavatelem zboží.

Týká se to provozovatelů elektronického rozhraní, kteří umožňují nebo usnadňují dodání zboží nebo poskytnutí služby (např. Ebay, Amazon atd), pokud se nejedná o prodej vlastního zboží provozovatele.

Jediné plnění je tak fiktivně rozděleno na dvě s tím, že přeprava je přiřazena k dodání zboží koncovému zákazníkovi. Provozovatelé internetových platforem budou moci využít nový režim OSS dle nových pravidel, konkrétně v případě prodeje dovezeného zboží na dálku dovozní režim OSS a v případě prodeje zboží na dálku v rámci EU či v rámci tuzemska pak režim EU, avšak pouze je-li dodavatelem zboží osoba, která nemá v EU sídlo ani provozovnu.

 • Zrušení osvobození u dovozů zboží nízké hodnoty do 22 EUR

Z důvodu narovnání podmínek v rámci přeshraničního obchodování a mezinárodní spolupráce dojde ke zrušení osvobození od DPH při dovozu malých zásilek do 22 EUR ze třetích zemí.

Dovozce, který dovezené zboží dodává koncovému zákazníkovi v EU, může nově u zásilek do hodnoty 150 EUR využít dovozní režim v rámci režimu OSS.

Prodávající se tedy může zaregistrovat do dovozního režimu OSS a daň z titulu dovozu pak neuhradí na celnici, ale deklaruje a odvede ji na základě daňového přiznání podávaného v rámci OSS.

V případě, že je za odvod DPH zodpovědný koncový zákazník, může využít zjednodušení, pokud se nechá v celním řízení zastupovat subjektem, který získal speciální povolení na zvláštní celní režim pro dovoz zboží (např. Českou poštou).

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se této problematiky či potřeby asistence s přihlášením do nových režimů nás neváhejte kontaktovat.

Autor: Jana Shumakova, Michal Kočan