Posun účinnosti novely implementující DAC 6

Publikováno:
13. srpen 2020
Obor:

Již v minulých článcích jsme Vás informovali o připravované implementaci směrnice DAC 6 - rozšiřující automatickou výměnu informací pro daňové účely o informace o tzv. oznamovaných přeshraničních uspořádáních. Více informací můžete nalézt zde:

Tato novela je aktuálně projednávaná ve zrychleném schvalovacím procesu ve stavu legislativní nouze (sněmovní tisk 874). V souvislosti s mírněním dopadů pandemie COVID -19 došlo i v případě této novely k posunu účinnosti.

Pokud nedojde k dalším posunům lhůt měla by být splněna oznamovací povinnost v následujících termínech:

  • k přeshraničním uspořádáním, jejichž první krok byl realizován v období od 25. 6. 2018 do 30.6. 2020 (včetně), nejpozději do 28.2.2021,
  • k přeshraničním uspořádáním, které byly zpřístupněny či připraveny k zavedení, či jejichž první krok byl realizován, v období od 1. 7. 2020 do 31.12. 2020 (včetně), nejpozději do 30.1.2021,
  • k přeshraničním uspořádáním, které byly zpřístupněny či připraveny k zavedení, či jejichž první krok byl realizován, od 1. 1. 2021, nejpozději do 30 dnů od takové rozhodné skutečnosti.
Autor: Fučík & partneři