Plány nové vlády v oblasti daní

Publikováno:
24. listopad 2021
Obor:

V pondělí 8. 11. 2021 byla v Poslanecké sněmovně podepsána koaliční smlouva. Předsedové koaličních stran SPOLU a Piráti a Starostové představili koaliční program, který je přílohou koaliční smlouvy. V koaličním programu je představena vize nové vlády na nejbližší 4 roky. 

 

My vám v tomto článku přinášíme v bodech přehled toho nejdůležitějšího z hlediska daní:

 

 • Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč.
 • Zavedení valorizace slevy na poplatníka.
 • Zrušení EET a parametrická úprava kontrolního hlášení.
 • Snížení DPH u výstavby či rekonstrukce bytů a domů.
 • Podpora částečných úvazků snížením odvodů sociálního pojištění. Motivační nastavení daňových slev a odpočtů.
 • Vytvoření daňové brzdy, která stanoví strop daňového břemene. Jakmile jej složená daňová kvóta dosáhne, zvyšování daní bude automaticky vyloučené.
 • Snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatelů o 2 procentní body, za předpokladu konsolidovaných veřejných financí.
 • Zavedení daňových prázdnin se zastropováním výše příjmů pro rodiny, které čerpají rodičovský příspěvek nebo mají tři a více dětí.
 • Zavedení možnosti odečtu z daní platby za pečovatelské služby (do určitého limitu).
 • Řešení problému odlivu dividend do zahraničí zvýhodněním reinvestic zpět do české ekonomiky. 
 • Snížení počtu odpisových skupin a u vybraných skupin zkrácení doby odepisování.
 • Lepší opatření v oblasti transfer pricingu a proti nelegálním praktikám optimalizace a daňovým únikům.
 • Podpora minimální daně z příjmů právnických osob na půdě EU a OECD, která zajistí, aby se zisky mezinárodních korporací danily tam, kde vznikají.
 • Motivace firem k ekologickému provozu, prověření možnosti snížení DPH u všech ekologických výrobků.
 • Spotřební daně budou zohledňovat škodlivost.
 • Prověření možnosti zrušení nesystémových daňových výjimek.
 • Rozšíření možností obcí při stanovení koeficientu základní sazby daně z nemovitosti.
 • Jednotné inkasní místo skrze rozvoj portálu MOJE daně.
 • Trvale vyšší daňové zvýhodnění mecenášství a sponzoringu.
 • Možnost platit 1 % svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům.
 • Možnost vést účetnictví a daňovou evidenci v eurech.
 • Daňová podpora reinvestic do výzkumu.
 • Vytvoření centrálního katalogu recyklovaných stavebních prvků a vybudování „recyklačních hubů“, které budou z odpadu vyrábět daňově výhodné stavební materiály.
 • Zatraktivnění vydávání zaměstnaneckých akcií.
 • Důchodová reforma: Důchod se bude skládat ze dvou hlavních složek a třetí dobrovolné. Základní garantovaná složka, jejíž výše by v každém případě měla reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří i finanční možnosti státu, se zvýší. Zásluhová složka bude vycházet z odvodů do systému a počtu vychovaných dětí. Třetí dobrovolná složka: Analýza současné efektivity podpory třetího pilíře. Zřízení státního či veřejnoprávního fondu inspirovaného Švédskem pro dobrovolné spoření nad rámec povinného sociálního pojištění. Dále dobrovolné soukromé penzijní spoření například ve formě účtu dlouhodobých investic.

 

Tato událost samozřejmě nezůstala bez povšimnutí ze strany současné vlády, která následně zveřejnila na stránce ministerstva financí vyjádření dosluhující ministryně financí Aleny Schillerové k výše uvedenému koaličnímu programu (viz Komentář Aleny Schillerové ke koaliční smlouvě nové vlády | 2021 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz). V tomto prohlášení zejména kritizovala ignorování otázek týkajících se COVID-19. Naopak vyzdvihla zavedení tzv. daňové brzdy, zvýšení slevy na poplatníka nebo snížení sociálního pojištění. Současně však upozornila na to, že zmiňované body budou mít negativní dopad na státní rozpočet. Zároveň vyjádřila obavu, že uvedené kroky v kombinaci s absencí úsporných opatření mohou vést k nepříznivému vývoji veřejných financí během mandátu nové vlády. O dalším vývoji vás budeme průběžně informovat.

Autor: Grant Thornton Czech Republic, Jakub Štefáček