Plánovaná změna ošetřovného

Publikováno:
18. říjen 2021
Autor:
  • Marek Toráč
  • Vladimír Toráč

Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) předložilo návrh zákona o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Navrhovaná úprava myslí na rodiče dětí, na které mimořádná opatření dopadnou například z důvodu nařízení karantény dětí, uzavření školních zařízení, onemocnění žáků nebo učitelů COVIDEM-19. Pro tyto případy je nutné prodloužit současnou dávku – ošetřovné – tak, aby zcela plnila svoji funkci. Zákaz přítomnosti dítěte ve škole může totiž trvat déle, než je maximální možný počet dní pro vyplácení ošetřovného. Nyní lze čerpat pouze 9 kalendářních dní ve většině případů a 16 kalendářních dní u osoby, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči alespoň jedno dítě ve věku 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku. Návrh zákona tak reaguje na situaci, kdy rodiče již po vyčerpání podpůrčí doby 9/16 dnů museli pečovat o děti bez náhrady ztráty příjmů, protože mnoho z nich již nemělo možnost čerpat dovolenou a takové řešení není ani pro tuto situaci vhodné.

Navrhují se zejména tato opatření:

  • Poskytovat ošetřovné ve výši 80 % denního vyměřovacího základu (nyní 60 %)
  • Stanovit minimální výši ošetřovného na 400 Kč za kalendářní den
  • Prodloužit podpůrčí dobu pro poskytování dávky na celou dobu uzavření školy nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření, resp. dobu trvání nařízení karantény
  • Umožnit i dalším osobám v příbuzenském vztahu pečovat o dítě, i když nemají s dítětem společnou domácnost
  • Poskytovat ošetřovné i zaměstnancům činným na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
  • Zajistit nárok na ošetřovné i zaměstnancům, kteří v době trvání uzavření školského zařízení nastupují do nového zaměstnání
  • Poskytovat ošetřovné i při uzavření zařízení určených pro péči o osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby alespoň v I. stupni závislosti,
  • Nevyžadovat potvrzení školského zařízení o jeho uzavření, nýbrž doložit zaměstnancem čestné prohlášení o uzavření tohoto zařízení.

Vzhledem k tomu, že tento návrh je stále součástí legislativního procesu, budeme Vás informovat o aktuálním vývoji, jakmile bude legislativní proces dokončen.

Autor: Marek Toráč, Vladimír Toráč