Nová DPH pravidla u poukazů od 1. 4. 2019

Publikováno:
29. březen 2019
Obor:

Součástí daňového balíčku, který byl již vydán ve sbírce zákonů, jsou i pravidla pro uplatnění DPH u jedno a víceúčelových poukazů v návaznosti na EU Směrnici č. 2016/1065. Více také zde.

EU Směrnice a potažmo novelizovaný zákon o DPH vymezují, co se za poukázku bude a co nebude považovat. V některých případech je však hranice dost neurčitá. Zvlášť nejasná je zatím situace u stravenek, kdy se objevují názory, aby byly stravenky považovány za poukazy. Jelikož za stravenky lze v dnešní době zakoupit široký sortiment zboží, bude potřebné v první řadě vyhodnotit, jestli se jedná o jedno– nebo víceúčelový poukaz, a v závislosti na tom nastavit správný okamžik odvodu DPH.

Účinnost nových pravidel nastane 1. dubna 2019 a uplatní se na poukázky vydané po účinnosti této novely.

Autor: Fučík & partneři