Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Povinnost ohlásit zaměstnání občana Ukrajiny na Úřad práce ČR

Povinnost ohlásit zaměstnání občana Ukrajiny na Úřad práce ČR

Zaměstnavatelé musí ohlásit zaměstnání občana Ukrajiny pod dočasnou ochranou. Momentálně Úřad práce ČR eviduje bez mála 36 tisíc zaměstnaných občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, nejvíce z nich pracuje v Plzeňském, Středočeském a Jihomoravském…
Změna výše průměrné ceny pohonné hmoty pro účely poskytování cestovních náhrad

Změna výše průměrné ceny pohonné hmoty pro účely poskytování cestovních náhrad

S účinností od 12.3.2022 zvedá Ministerstvo práce a sociálních věcí náhradu jízdních výdajů u elektřiny, a to  z částky 4,10 Kč na částku 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu. Změna byla publikována ve Sbírce zákonů pod č.47/2022 a mění tím platnost Vyhlášky…
Pravidelné preventivní testování ve školách a firmách skončí 18. února 2022

Pravidelné preventivní testování ve školách a firmách skončí 18. února 2022

Pravidelné testování probíhalo pravidelně od začátku letošního roku s cílem eliminovat výskyt nákazy Covid-19 v pracovních a školních kolektivech. Toto testování skončí ve školách a ve firmách 18. února 2022 na základě rozhodnutí vlády. Žáci…
Informace o zaplacených zálohách u ČSSZ již jen elektronicky na ePortálu

Informace o zaplacených zálohách u ČSSZ již jen elektronicky na ePortálu

Česká správa sociálního zabezpečení dále jen „ČSSZ“ spustila 26. ledna 2022 novou online službu – Informace o zaplacených zálohách na pojistné na důchodové pojištění OSVČ. ČSSZ již nebude rozesílat tzv. inventury pohledávek, ale všechny informace…
„WORK-LIFE BALANCE"- Směrnice a pružné uspořádání pracovní doby

„WORK-LIFE BALANCE"- Směrnice a pružné uspořádání pracovní doby

K 2. srpnu 2022 jsou členské státy Evropské unie povinny implementovat Směrnici o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob  (dále jen „Směrnice“). Jaké důsledky bude implementace mít pro české zaměstnavatele a…
Změny ve mzdové agendě pro rok 2022

Změny ve mzdové agendě pro rok 2022

V tomto stručném přehledu bychom vás rádi informovali o tom, jaké jsou důležité změny ve mzdové agendě v roce 2022. Zvýšení minimální mzdy Minimální měsíční mzda za plný pracovní úvazek vzrostla ze současných 15 200 Kč na 16 200 Kč. Minimální…
Změny ve zdravotním pojištění

Změny ve zdravotním pojištění

Od 1.ledna 2022 dochází ke dvěma změnám v oblasti zdravotního pojištění u plátců pojistného. 1.    Změny v ročních přehledech OSVČ Osoby samostatně výdělečně činné nebudou nově vyplňovat údaje o příjmech a výdajích, ale uvedou pouze výši daňového…
Nevyčerpaná dovolená a její převod do dalších let

Nevyčerpaná dovolená a její převod do dalších let

Již 1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákoníku práce týkající se mj. nevyčerpané dovolené a jejího převodu. V praxi se s touto novou úpravou však setkáváme poprvé až nyní, kdy je toto téma aktuální a zaměstnavatelé řeší převod případné…