Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Nezabavitelná částka pro rok 2023

Nezabavitelná částka pro rok 2023

Dne 14. prosince 2022 navýšila Vláda ČR svým nařízením životní a existenční minimum s účinností od 1. ledna 2023. Nově tak bylo navýšeno: životní minimum jednotlivce na částku 4 860 Kč existenční minimum osoby na částku 3 130 Kč Dále byl od 21.…
Nejčastější otázky k odškodnění za prodělání onemocnění Covid-19 jako nemoci z povolání

Nejčastější otázky k odškodnění za prodělání onemocnění Covid-19 jako nemoci z povolání

Během pandemie onemocnění covid-19 se objevila celá řada otázek s nejasnými odpověďmi. Některé z nich se týkaly právě i problematiky odškodnění za prodělání onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání. Dlouhodobě nepřehledná situace se však postupem…
Diskriminace ve vnitřních předpisech zaměstnavatelů

Diskriminace ve vnitřních předpisech zaměstnavatelů

Diskriminace na trhu práce je stále více a více akcentovaným problémem nejen na českém pracovním trhu. Může se týkat zaměstnanců v různých životních obdobích, kdy zaměstnanec může patřit do různých stigmatizovaných skupin. Toto zařazení se mění v…
Dopady stanoviska generálního advokáta Soudního dvora EU na český zákoník práce

Dopady stanoviska generálního advokáta Soudního dvora EU na český zákoník práce

V září minulého roku vydal generální advokát Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“) stanovisko k článku 88 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).  Dle výše odkazovaného článku mohou členské státy prostřednictvím národní…
Práce na dálku a její dopady na sociální zabezpečení zaměstnanců

Práce na dálku a její dopady na sociální zabezpečení zaměstnanců

Omezení volného pohybu osob zapříčiněné pandemií covid-19 zasáhlo prakticky všechny státy světa a mělo dopady i na postupy jinak používané pro aplikaci koordinačních nařízení EU. Z tohoto důvodu se všechny členské státy dohodly na tom, jak dočasně…
Cestovní náhrady od 1. 1. 2023

Cestovní náhrady od 1. 1. 2023

Jak jsme vás již informovali v našem předchozím článku, od 1. 1. 2023 dochází ke změně sazeb stravného, základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Jelikož v…
Za jakých podmínek lze snížit odvod na sociální pojištění?

Za jakých podmínek lze snížit odvod na sociální pojištění?

V našem článku Sleva na pojistném ve výši 5 % schválena | GT News jsme Vás informovali o schválení novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále „ZPSZ“) podle které je možné od 01. 02. 2023 za…
Z judikatury: další výklad k nepeněžitému plnění u zaměstnance

Z judikatury: další výklad k nepeněžitému plnění u zaměstnance

Nejvyšší správní soud („dále jen NSS“) řešil spor v kasační stížnosti mezi právnickou osobou (dále jen „žalobce“) a ČSSZ (dále jen „žalovaná“) ve věci vyměření platebního výměru, jímž byla žalobci jakožto zaměstnavateli uložena povinnost uhradit…