Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Změna sazby náhrady za spotřebované pohonné hmoty

Změna sazby náhrady za spotřebované pohonné hmoty

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve vyhlášce č. 85/2023 Sb. ze dne 28. 3. 2023 uvedlo novou výši náhrady za elektřinu pro účely náhrady za spotřebované pohonné hmoty - částka se zvyšuje z původních 6,00 Kč / KWh na částku 8,20 Kč / kWh. Nová…
Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech

Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech

S účinností od 1. 4. 2023 vznikla nová ohlašovací povinnost pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají cizince požívající dočasné ochrany podle zvláštního právního předpisu. Nově bude muset právnická nebo fyzická osoba nahlásit nástup každého…
Zákon o pobytu cizinců čekají změny

Zákon o pobytu cizinců čekají změny

Na začátku března letošního roku byl poslancům rozeslán návrh novely zákona o pobytu cizinců (dále také „ZoPC“), zákona o azylu a dalších souvisejících zákonů, která má reagovat na aktuální ekonomickou migraci a napravit nesoulad s evropským právem.…
Nové smlouvy o sociálním zabezpečení

Nové smlouvy o sociálním zabezpečení

Dnem 1. 3. 2023 vstoupila v platnost nová Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení publikovaná pod č. 12/2023 Sb. m. s. a k její aplikaci byl sjednán prováděcí dokument publikovaný pod č. 13/2023 Sb. m. s.…
Přeshraniční telework – nové rámcové dohody s Německem a Rakouskem

Přeshraniční telework – nové rámcové dohody s Německem a Rakouskem

S účinností od 1. března 2023 uzavřela Česká republika s Německem a Rakouskem rámcovou dohodu týkající se přeshraniční práce na dálku (v praxi známé rovněž pod pojmy telework či remote work – k tomuto tématu se více dočtete zde), která rozšiřuje…
Nepřetržitý odpočinek v týdnu – významný rozsudek SDEU posouvá hranice

Nepřetržitý odpočinek v týdnu – významný rozsudek SDEU posouvá hranice

Rozsudek Soudního dvora EU (dále jen „SDEU“) ze dne 2. března 2023, ve věci C‑477/21 vykládající články 3 a 5 Směrnice[1] a čl. 31 odst. 1 Listiny EU[2] postavil najisto, že nepřetržitý odpočinek zaměstnanců v ČR v týdnu musí činit alespoň 46 hodin,…
Rozsudek soudního dvora ohledně kolektivní smlouvy snižující odměnu zaměstnanců agentur práce oproti zaměstnancům zaměstnaným přímo uživatelem

Rozsudek soudního dvora ohledně kolektivní smlouvy snižující odměnu zaměstnanců agentur práce oproti zaměstnancům zaměstnaným přímo uživatelem

Soudní dvůr Evropské Unie (dále jen „SDEU“) se ve svém rozsudku z 15. prosince 2022 zabýval problematikou kolektivních smluv snižujících odměnu zaměstnanců agentur práce oproti zaměstnancům zaměstnaným přímo u uživatele. Ve zkoumaném případě byla…
Kontrola pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků ze strany inspekce práce

Kontrola pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků ze strany inspekce práce

V uplynulém roce Státní úřad inspekce práce České republiky (dále jen „inspektorát práce“) nad rámec plánovaných kontrol zahájil přes 500 kontrol zaměřených na dodržování pracovních podmínek ukrajinských uprchlíků, kteří po příchodu na naše území…