Jednodušší formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Publikováno:
14. říjen 2016
Obor:

Finanční správa nově umožňuje poplatníkům s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) podat přiznání k dani z příjmů na novém tiskopise, který má pouze dvě stránky (standardní formulář obsahuje čtyři stránky). Tiskopis mohou využít zejména zaměstnanci, kterým vznikla povinnost podat daňové přiznání z důvodu překročení ročního limitu pro odvod solidárního zvýšení daně, a to jak rezidenti tak nerezidenti. Nový tiskopis bude k dispozici již pro období roku 2016. Formulář a více informací naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2016/novy-tiskopis-pro-podani-priznani-7551.

Autor: Fučík & partneři